«عدم تعیین سازمان بهره برداری» بزرگترین مشکل پیش روی اجرای طرح تامین ، انتقال و توزیع آب به عرصه های

اجرای پروژه تامین ، انتقال و توزیع آب به عرصه های بحرانی ریزگردها و نخیلات شادگان در استان خوزستان به مراحل پایانی خود نزدیک میشود و حفظ، بهره برداری و حراست از تاسیسات و مستحدثات ایجاد شده امری ضروری و اجتناب ناپذیر می باشد.لذا براساس تعهدات استانداری خوزستان در خرداد ماه سال 1397 مقرر گردیده بود تا دستگاه بهره بردار در استان تعیین گردد و تحویل طرح انجام شود لیکن متأسفانه تاکنون این اقدام عملی نشده است. این بلاتکلیفی منجر به سرقت و تخریب  بخشی از سازه های فلزی مشتمل بر: دریچه¬های کنترل در محل سازه-ها، نرده¬های حفاظتی پل¬ها، فلوم¬های فلزی در لوله¬های عبور آب کانال¬های زارعین از روی کانال، پل¬های فلزی نفررو شده که خسارت قابل توجهی به طرح واردآورده است.