بازنگری طراحی و تهیه اسناد پیمان جاده های دسترسی به چاه¬های نفت در میادین نفتی غرب کارون شامل (آزادگان – یاران و یادآوران) در تالاب هورالعظیم

بازنگری طراحی و تهیه اسناد پیمان جاده های دسترسی به چاه¬های نفت در میادین نفتی غرب کارون  شامل (آزادگان – یاران و یادآوران) در تالاب هورالعظیم

کارفرما : وزارت نفت – شرکت مهندسی و توسعه نفت و گاز پرشیا
موقعیت جغرافیایی پروژه :استان خوزستان –  محدوده تالاب هورالعظیم

تشریح پروژه:
پس از مطالعه و اکتشاف میادین نفتی مشترک بین ایران و عراق در محدوده تالاب هورالعظیم و شروع عملیات حفاری چاه ها در تالاب، از آنجا که کلیه چاه¬ها در محدوده تالاب واقع بوده با هماهنگی بین وزارت نیرو و وزارت نفت، محدوده چاه های نفت در بخش جنوبی تالاب جهت عملیات اجرایی به طور موقت خشک شده است. پس از حفاری و بهره برداری از چاه¬های نفت در میادین نفتی غرب کارون و آبگیری تالاب هورالعظیم در محدوده چاه ها، کلیه جاده ها در معرض تخریب ناشی از امواج آب و بعضاً غرق در آب شدند. لذا بازنگری طراحی و تهیه اسناد پیمان مذکور شامل حدود 90 کیلومتر جاده آسفالته و 300 کیلومتر جاده دسترسی به چاه ها توسط شرکت مهندسی مشاور سازآب پردازان انجام شد.