بازنگری مطالعات و نظارت بر اجرای عملیات پروژه باند دوم اتوبان چبایش– مدینه به طول 14 کیلومتر

بازنگری مطالعات و نظارت بر اجرای عملیات پروژه باند دوم اتوبان چبایش–  مدینه به طول 14 کیلومتر

کارفرما : استانداری بصره
پیمانکار: شرکت النغز الباسم
موقعیت جغرافیایی پروژه: عراق – استان بصره

تشریح پروژه :
در حال حاضر راه مواصلاتی بصره – میسان یک باند و به عرض حدود 7 مترمیباشد که با توجه به بافت منطقه و گذر جاده از هور و رشد
 متراکم نیزارها در مسیر جاده باعث ایجاد ترافیک و تصادف و حوادث ناگوار است و همچنین بدلیل اینکه یکی از راههای ارتباطی بصره
 به کربلا است به طریق الحسین معروف شده است این جاده بویژه درایام برگزاری مراسم اربعین حسینی پر ازدحام بود، لذا  نیاز مبرم به
احداث باند دوم آن به طول 14 کیلومتر احداث شده و در مرحله اجرا می باشد .