تاسیسات آب و فاضلاب

مطالعات و نظارت بر اجرای عملیات افزایش ظرفیت تامین آب شهر آغاجاری

مطالعات و نظارت بر اجرای عملیات افزایش ظرفیت تامین آب شهر آغاجاری

مطالعات، طراحی و نظارت بر اجرای طرح تأمین آب شهرستان رامهرمز

مطالعات، طراحی و نظارت بر اجرای طرح تأمین آب شهرستان رامهرمز

مطالعات امکان سنجی سیستم آب شیرین کن پتروشیمی مارون  به ظرفیت 42000 مترمکعب

مطالعات امکان سنجی سیستم آب شیرین کن پتروشیمی مارون به ظرفیت 42000 مترمکعب

طراحی شبکه جمع آوری آبهای سطحی شهرستان اسلام آباد غرب

طراحی شبکه جمع آوری آبهای سطحی شهرستان اسلام آباد غرب

مطالعات شبکه جمع آوری و دفع آبهای سطحی شهر ملاثانی

مطالعات شبکه جمع آوری و دفع آبهای سطحی شهر ملاثانی

مطالعات و طراحی پروژه تامین و انتقال آب خام پتروشیمی مسجد سلیمان

مطالعات و طراحی پروژه تامین و انتقال آب خام پتروشیمی مسجد سلیمان

طرح خط انتقال و تصفیه خانه پساب صنعتی سایت غربی منطقه آزاد اروند

طرح خط انتقال و تصفیه خانه پساب صنعتی سایت غربی منطقه آزاد اروند

مطالعات تامین آب پالایشگاه نفت فوق سنگین خوزستان

مطالعات تامین آب پالایشگاه نفت فوق سنگین خوزستان

طراحی و اجرای تکمیل تاسیسات فاضلاب غرب اهواز به همراه تامین مالی (EPCF)

طراحی و اجرای تکمیل تاسیسات فاضلاب غرب اهواز به همراه تامین مالی (EPCF)

بازنگری مطالعات و نظارت بر اجرای طرح تصفیه خانه جدید سربندر

بازنگری مطالعات و نظارت بر اجرای طرح تصفیه خانه جدید سربندر

مطالعات پایه طرح آبرسانی به شهرستان اندیکا

مطالعات پایه طرح آبرسانی به شهرستان اندیکا

نظارت بر احداث کلاریفایرهای تصفیه خانه کوت امیر

نظارت بر احداث کلاریفایرهای تصفیه خانه کوت امیر

نظارت بر تعمیرات و نگهداری تاسیسات آبرسانی منطقه آب جنوب شرق

نظارت بر تعمیرات و نگهداری تاسیسات آبرسانی منطقه آب جنوب شرق

نظارت بر اجرای فاضلاب شهر اندیمشک

نظارت بر اجرای فاضلاب شهر اندیمشک

نظارت بر اجرای فاضلاب شهر شوش

نظارت بر اجرای فاضلاب شهر شوش

1  2     >      >>