جایگاه ما

حضور موفق در بیش از 860 پروژه‌ ملی و بین المللی در طی 30 سال فعالیت و ارائه  خدمات مشاوره، طرح و ساخت و مدیریت طرح در 12 زمینه تخصصی،  نظیر 7 پروژه عظیم  طرح و ساخت ،مدیریت طرح ، و خدمات مهندسی در بیش از 900 هزار هکتار از اراضی کشاورزی در تخصص شبکه های آبیاری وزهکشی در 21 استان کشور ، و انجام صدها پروژه درتخصص های تصفیه خانه وتاسیسات آب وفاضلاب، حفاظت ومهندسی رودخانه و تالابها ، آبخیزداری، منابع طبیعی ودامپروری ، نقشه برداری زمینی ، فتوگرامتری و هیدروگرافی و ....