حفاظت و مهندسی رودخانه

مطالعات ساماندهی شمال و شرق تالاب هورالعظیم

مطالعات ساماندهی شمال و شرق تالاب هورالعظیم

مطالعات طرح جامع سیل و مرحله توجیهی طرحهای مهندسی رودخانه، حوضه رودخانه مارون و  سرشاخه های آن

مطالعات طرح جامع سیل و مرحله توجیهی طرحهای مهندسی رودخانه، حوضه رودخانه مارون و سرشاخه های آن

مطالعات و نظارت بر پروژه حفاظت ساحل رودخانه کارون در پایین دست شهر اهواز (منطقه چنیبه) به طول 1100 متر

مطالعات و نظارت بر پروژه حفاظت ساحل رودخانه کارون در پایین دست شهر اهواز (منطقه چنیبه) به طول 1100 متر

نظارت بر اجرای پروژه ساحل سازی و ساماندهی رودخانه اروند صغیر

نظارت بر اجرای پروژه ساحل سازی و ساماندهی رودخانه اروند صغیر

مطالعات ساماندهی و حفاظت سواحل جزیره شادمانی آبادان

مطالعات ساماندهی و حفاظت سواحل جزیره شادمانی آبادان

مطالعات ساحل سازی رودخانه گرگر (از بند میزان تا پل آبشارها) به طول 800 متر

مطالعات ساحل سازی رودخانه گرگر (از بند میزان تا پل آبشارها) به طول 800 متر

نظارت بر اجرای کانال کنترل سیلاب رودخانه جراحی در شهرستان رامشیر

نظارت بر اجرای کانال کنترل سیلاب رودخانه جراحی در شهرستان رامشیر

مطالعات تعیین حریم و بستر رودخانه اترک به طول 80 کیلومتر

مطالعات تعیین حریم و بستر رودخانه اترک به طول 80 کیلومتر

مطالعات مرحله شناخت رودخانه های اروند، شط العمی و خین

مطالعات مرحله شناخت رودخانه های اروند، شط العمی و خین

مطالعات ساماندهی آبراه کارون در شمال اهواز (حدفاصل شهرهای شوشتر و  دزفول تا اهواز)

مطالعات ساماندهی آبراه کارون در شمال اهواز (حدفاصل شهرهای شوشتر و  دزفول تا اهواز)

مطالعات تعیین حدبستر و حریم تالاب هورالعظیم

مطالعات تعیین حدبستر و حریم تالاب هورالعظیم

مطالعات ساماندهی و تعیین حریم و بستر رودخانه های شاهرود به طول 146 کیلومتر

مطالعات ساماندهی و تعیین حریم و بستر رودخانه های شاهرود به طول 146 کیلومتر

مطالعات ساماندهی و تعیین حد بستر و حریم رودخانه های شهرستان کیار به طول 75 کیلومتر

مطالعات ساماندهی و تعیین حد بستر و حریم رودخانه های شهرستان کیار به طول 75 کیلومتر

مطالعات تعیین و اعلام حد بستر و حریم کلیه رودخانه های استان اردبیل

مطالعات تعیین و اعلام حد بستر و حریم کلیه رودخانه های استان اردبیل

مطالعات تعیین حدبستر و حریم رودخانه کرخه (از سد مخزنی کرخه تا تالاب هورالعظیم) به طول 300 کیلومتر

مطالعات تعیین حدبستر و حریم رودخانه کرخه (از سد مخزنی کرخه تا تالاب هورالعظیم) به طول 300 کیلومتر

1  2     >      >>