حمایت و حضور در ششمین همایش ملی شبکه های آبیاری و زهکشی ایران

به حول و قوه الهی شرکت مهندسین مشاور سازآب پردازان بعنوان یکی از مشاوران مطرح و پایه یک رسته مهندسی آب در مقیاس ملی و منطقه ای  همانند دیگر دوره ها در برگزاری ششمین همایش ملی آبیاری و زهکشی در تاریخ 9 و 10 اسفند ماه 1401 در دانشگاه شهید چمران اهواز حمایت و حضور فعال خواهد داشت. لذا از کلیه کارفرمایان محترم و متخصصین و علاقه مندان دعوت میگردد از غرفه این شرکت بازدید فرمایند.