تاسیسات آب و فاضلاب

تاسیسات آب و فاضلابدر سالهای اخیر با توجه به روند افزایش نرخ رشد جمعیت و افزایش تقاضای آب از یک سو و برداشت بی رویه از منابع آب زیر زمینی، کاهش بارش و بروز خشکسالی و همچنین آلاینده ها ی زیست محیطی از سوی دیگر، باعث کاهش چشمگیر حجم منابع آبهای سطحی و زیر زمینی شده است.مدیریت مصرف آب در بخش های شهری، صنعتی و کشاورزی و استفاده مجدد از فاضلابهای پالایش شده جهت مصارف غیر خانگی و صنعتی از راهکارهای علاج بحران موجود در صنعت آب میباشد. 
شرکت مهندسین مشاور سازآب پردازان از سال 1368 به ارایه خدمات مهندسی در زمینه مطالعات، طراحی و نظارت بر اجرای شبکه و تصفیه خانه های آب و فاضلاب شهری، روستایی، صنعتی، تحقیق و بررسی روشهای مدرن و کاربردی حفظ محیط زیست، بازیافت و استفاده مجدد از پساب تصفیه خانه های فاضلاب در طرح ها و پروژهای عمرانی کشور پرداخته است. این شرکت با بهره گیری از نیروهای متخصص در زمینه های مختلف علوم آب و فاضلاب و مجهز بودن به جدیدترین نرم افزارهای تخصصی در یک شبکه منسجم و به هم پیوسته، در زمینه طراحی و نظارت بر اجرای طرحها به شرح زیر در بیش از 100 شهر بزرگ و کوچک تلاش نموده است : 
مطالعات امکان سنجی، انجام مطالعات و تهیه طرحهای خطوط جمع آوری، تاسیسات آبگیری، جمع آوری و انتقال آب، شبکه های توزیع آب، مخازن تلمبه خانه ها و تصفیه خانه های آب و نمک زدایی و ابنیه مربوطه و محاسبات نشت فیزیکی و نشتیابی شبکه های آب شهری، جمع آوری و انتقال آب، شبکه های توزیع آب، مخازن تلمبه خانه ها و تصفیه خانه های آب و نمک زدایی و ابنیه مربوطه و محاسبات نشت فیزیکی و نشتیابی شبکه های آب شهری، جمع آوری و انتقال فاضلاب شهری و صنعتی و تصفیه خانه های مربوطه، جمع آوری و انتقال آب های سطحی، طراحی سیستمهای نگهداری و تعمیرات برنامه ای و سیستمهای تله متری و  کنترل از راه دور، Scada، تاسیسات و تجهیزات فوق و استفاده از پساب تصفیه شده.