خطوط انتقال نفت و گاز

خطوط انتقال نفت و گازصنعت نفت شامل بخش‌های اکتشاف، استخراج، پالایش، انتقال  و بازاریابی محصولات نفتی است. 
وجود نفت برای بسیاری از صنایع حیاتی است، و دنیای صنعتی برای بقای خود به آن وابسته است، بدین ترتیب نفت دارای اهمیت ویژه‌ای برای بسیاری از کشورها است. 
صنعت نفت و گاز و از جمله انرژی های نو از اهمیت بسیاری در جهان امروزی برخوردار است! این مهم در کشور ما دارای اهمیت بیشتری نیز می باشد. چون کشور عزیزمان ایران غنی از این منابع می باشد. تنوع پروژه های سرمایه گذاری نفتی و قراردادها در این زمینه در حوزه های مختلف فنی ، تجاری ، مدیریتی ، حقوقی نیازمند متخصصانی است تا این چالش های به وجود آمده را برطرف نمایند.
 مهندسین مشاور سازآب پردازان ( اسپک )   specاز سالهای آغازین حضور در عرصه خدمات مشاوره ای، در این زمینه تخصصی نیز ظرفیت سازی کرده و افتخار دارد با 30 سال فعالیت و مشارکت در توسعه و پیشبرد طرح های عمرانی کشور، به ارائه کلیه ابعاد خدمات مهندسی امور نفت و گاز مشتمل بر مطالعات، طراحی و نظارت بر پروژه های تعریف شده در این تخصص  به ایفاء وظیفه ملی خویش در این خصوص بپردازد. تعداد زیادی از این پروژه¬ها که در ابعاد ملی مطرح است، اجرا شده و به بهره برداری رسیده است.
رئوس کلی خدمات مهندسی امور نفت و گاز که در این مشاور ارائه میشوند ، عبارتند از : 
* انجام مطالعات فنی و توجیه اقتصادی مقدماتی ، بهینه سازی، طرح و توسعه، طراحی تفصیلی و انجام کلیه کارهای تاسیسات جانبی و سازه صنعتی و سیویل مربوطه و نظارت بر کلیه عملیات اجرا، نصب و راه اندازی.
* تلمبه خانه ها، ایستگاههای کمپرسور، انبارها ومخازن ذخیره، پایانه های نفتی، خطوط انتقال نفت و گاز
* تاسیسات تصفیه و تولید فرآورده های نفتی و پتروشیمی، تاسیسات گازی و تولید میعانات گازی
* تاسیسات سر چاهی، خطوط لوله جریانی، مراکز تجمیع و تفکیک، واحدهای بهره برداری 
* طراحی ایستگاههای تقویت و تقلیل فشار 
* مسیریابی، نقشه برداری، بازاریابی و برآورد مصرف ، طراحی خطوط انتقال نفت و گاز (Pipeline Design) و شبکه های خطوط لوله (Pipeline Network)
* مطالعات ژئوتکنیک، نقشه برداری ، مسیریابی خطوط لوله و طراحی و برنامه ریزی اجرای HDD (عبور خطوط لوله نفت و گاز بصورت افقی از زیر موانع طبیعی و احداثی)
* بازرسی فنی تاسیسات نفت، گاز و پتروشیمی ، کنترل و تطابق استانداردها و مشخصات فنی در پروژه های جدید ، توسعه ای و اصلاحی و ارائه خدمات مهندسی خوردگی فلزات و طراحی های تولیدی و صنعتی
* برنامه ریزی، طراحی و نظارت بر اجرای پروژه های حفاظت از تاسیسات نفت و گاز، کارخانجات، تاسیسات آبرسانی، پلها، تکیه گاهها و خطوط انتقال درمقابل خسارات ناشی ازسیلابها و بهبود عملکرد و توسعه واحدهای تولیدی و صنعتی.
* مطالعات، برنامه ریزی، طراحی و مدیریت بهینه بر آبهای دفعی (پساب) کارخانجات جهت کاهش مصرف آب و حفظ محیط زیست(کمینه سازی ، کنترل ، پالایش ، استفاده مجدد ، جلوگیری از نفوذ آلودگیها به محیط زیست و...)
* شناسایی، برنامه ریزی، طراحی و نظارت بر اجرای برنامه های کنترل و حذف علفهای هرز در تاسیسات نفت وگاز به شیوه دوستدار طبیعت 
* برنامه ریزی ، طراحی و نظارت براجرای برنامه های اجرایی و نظارت بر کلیه فعالیتهای HSE در تاسیسات (EIA / ایمنی، بهداشت صنعتی و حرفه ای/ حفظ محیط زیست / مدیریت پسماند/ مدیریت سبز و...)