شبکه های آبیاری و زهکشی

شبکه های آبیاری و زهکشی احداث اولین شبکه‌های نوین آبیاری و زهکشی در دهه ۱۳۱۰ در جنوب کشور صورت گرفت و اولین زهکش روباز با استفاده از ماشین در حوالی سال ۱۳۳۵ در شاوور خوزستان ساخته شد. در سال‌های ۱۳۴۱ و ۱۳۴۲ اولین شبکه زهکشی زیرزمینی با استفاده از لوله‌های سفالی در دانشکده کشاورزی دانشگاه جندی شاپور واقع در ملّاثانی (رامین) اهواز در وسعتی حدود ۵۰۰ هکتار با نیروی کارگری به اجرا در آمد. در همین سال‌ها بود که اولین ماشین زهکشی وارد کشور شد. اولین طرح بزرگ زهکشی به وسعت ۱۱۰۰۰ هکتار در هفت تپه به اجرا درآمد. سپس زهکشی اراضی شرکت کشت و صنعت کارون و همزمان با آن زهکشی اراضی آبخور سد وشمگیر در گرگان آغاز شد. دشت‌های مغان، دالکی در بوشهر، زابل، میان‌آب، بهبهان، طرح‌های هفت‌گانه توسعه نیشکر در خوزستان از جمله طرح‌های بزرگ دیگری هستند که اجرای آنها به اتمام رسیده است
مهندسی مشاور سازآب پردازان از سال 1368 فعالیت خود را در عرصه خدمات مهندسی در تخصص آبیاری و زهکشی آغاز نموده و مفتخر به ارائه کلیه ابعاد خدمات مهندسی مشتمل بر مطالعات، طراحی و نظارت برکلیه خدمات این تخصص در بیش از 900 هزار هکتار از اراضی کشاورزی در 21 استان شده است. تعداد زیادی از این پروژه ها که در ابعاد ملی مطرح است، اجرا شده و به بهره برداری رسیده است. تجارب سه دهه گذشته در زمینه شبکه های آبیاری و زهکشی سبب شده تا این مهندسین مشاور انجام پروژه های استراتژیکی مهمی چون پروژه های طرح و ساخت شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی، مهندسی ارزش و مدیریت زهاب اراضی جنوب کرخه و غرب کارون را به انجام برساند که تجارب ارزنده ای را به همراه داشته است. همچنین این مشاور افتخار دارد در چندین پروژه از طرح 550000 هکتاری احیاء دشتهای خوزستان و ایلام بعنوان مشاور کارفرما و یا مشاور پیمانکار فعالیت نماید. این مشاور پتانسیل لازم جهت انجام کلیه خدمات شبکه های آبیاری و زهکشی به شرح ذیل را دارا می باشد:
مطالعات امکان سنجی، مطالعات منابع آبهای سطحی و زیر زمینی
برنامه ریزی و اقتصاد آب
تلفیق منابع آب
آبرسانی سطحی و زیرزمینی
مطالعه و طراحی شبکه های آبرسانی
تاسیسات انحراف آب
بندهای انحرافی
مطالعات و طراحی شبکه های آبیاری و زهکشی اصلی و فرعی
تغذیه مصنوعی
آبیاری تحت فشار و تاسیسات وابسته