نقشه برداری زمینی هیدروگرافی

نقشه برداری زمینی هیدروگرافیطرح و اجرای برنامه های عمرانی و مطالعات مربوط به زمین مستلزم وجود اطلاع دقیق مهندسی (مسطحاتی، ارتفاعی، چگونگی) و به هنگام، به صورت نقشه های گوناگون (ترسیمی، رقومی، تصویری) از منطقه مورد نظر است. زیربنای کلیه کارهای عمرانی ، نقشه برداری است و با توجه به لزوم انجام دادن کارهای عمرانی، مهندسین مشاور سازآب پردازان از سال های آغازین حضور در عرصه خدمات مشاوره ای، در این زمینه تخصصی نیز ظرفیت سازی کرده و افتخار دارد با 30 سال فعالیت و مشارکت در توسعه و پیشبرد طرحهای عمرانی کشور، به ارائه کلیه ابعاد خدمات نقشه برداری مشتمل بر 400 پروژه در زمینه های توپوگرافی، رفع تداخلات ، اصلاح هندسی ، مسیر و تهیه نقشه های پلان و پروفیل، خطوط انتقال آب، نفت و گاز، هیدروگرافی، کاداستر زراعی، شهری و نیمه شهری و GIS ، تعیین و اعلام حد بستر رودخانه ها و حدود 5000 کیلومتر پروژه در سطح کشور به ایفای وظیفه ملی خویش به انجام برساند. 
در این راستا شرکت مهندسی مشاور سازآب پردازان با هدف توسعه و بهره گیری از این علم در امور مختلف با استفاده از امکانات و نرم افزارهای پیشرفته و جدید خدمات ذیل را ارائه می دهد.
-    تهیه نقشه های توپوگرافی اعم از شهری و غیر شهری،تهیه نقشه های ثبتی کاداستر شهری و غیر شهری، پیاده سازی طرحها و نقشه ها در سطح ملی شامل راهها، شبکه های آبیاری و زهکشی ، اجرای خطوط لوله، انتقال نیرو، تهیه مدل ارتفاعی رقومی در مواردی که جمع آوری اطلاعات آن به روش زمینی است، انجام پردازش های کارتوگرافی برای ارایه و چاپ محصولات.
-    فتوگرامتری شامل تبدیل عکس های هوایی و ماهواره ای به نقشه و تهیه انواع نقشه های عکسی و تصویری، فتوگرامتری برد کوتاه و انجام خدمات سنجش از دور، پردازش تصاویر و انجام تصحیحات طیفی، استخراج اطلاعات و تفسیر داده های ماهواره ای و تعیین کاربری ها و تهیه مدل ارتفاعی رقومی(DTM , DEM , DSM) 
-    کلیه خدمات مربوط به تخصص هیدروگرافی شامل عمق یابی و تهیه نقشه از کف دریاها و رودخانه ها و مطالعات جزر و مدی، جریان سنجی حرکت آب و محاسبات و تهیه جداول مربوطه و پیاده کردن موقعیت سکوهای حفاری، چاه های نفت و گاز در دریا، نمونه برداری از کف دریاها، دریاچه ها و رودخانه ها.