کشاورزی،منابع طبیعی و دامپروری

کشاورزی،منابع طبیعی و دامپروریبهره برداری غیر اصولی از منابع طبیعی مشکلات فراوانی از قبیل فرسایش خاک، تولید رسوب و پرشدن سدها، از دست رفتن منابع آبی کشور بصورت هرز آب کنترل نشده، بروز خسارات جانی و مالی ناشی از سیلابهای مخرب، تخریب اراضی زراعی و مسکونی، تخریب مراتع و جنگلها و دیگر سرمایه های ملی را بوجود می آورد، که هم اکنون در اغلب حوضه های آبخیز کشور قابل مشاهده است. بنابراین با انجام عملیات آبخیزداری و مدیریت صحیح آبخیزها و اجرای عملیات اصلاح و احیاء منابع می توان باعث جلوگیری از بروز مشکلات فوق گردیده و موجبات توسعه پایدار در کشور را فراهم نمود. از سوی دیگر کشاورزی و تولیدات دامی در اقتصاد کشورهای مختلف بطور اعم و در اقتصاد کشاورزی هر کشور بطور اخص از اهمیت ویژه ای برخوردار است. گسترش صنعت دامپروری باعث ایجاد رونق در کشورهای پیشرفته صنعتی و نیز سایر تخصصهای کشاورزی مرتبط با امر تولید، تبدیل و نگهداری فرآورده های دامی می¬گردد. مجتمع¬های دامداری با بررسی مسائل مختلف فنی و توجیهات اقتصادی و با رعایت ضوابط مربوط به نظام دامداری، با اهدافی همچون کاهش هزینه های تولید، ایجاد اشتغال، ایجاد زمینه مناسب جهت تبدیل واحدهای سنتی و غیر اقتصادی، تامین بهداشت شهرها و . . . پایه ریزی و احداث گردیده است.
شرکت مهندسی مشاور سازآب پردازان در جهت پاسداری از منابع طبیعی و گسترش فرهنگ تولید محصولات کشاورزی و دامپروری و نیل به خودکفایی این مرز و بوم افتخار دارد با ارائه خدمات فنی مهندسی در تخصص کشاورزی و منابع طبیعی و دامپروری مشتمل بر پتانسیل یابی، طراحی و نظارت بر 115 پروژه و با بکارگیری تیم های مطالعاتی و نظارتی توانمند و قوی به ایفای  وظیفه ملی خویش در این خصوص بپردازد.