محیط زیست

مطالعات ریسک پذیری و ریسک محیطی پروژه احداث 40 کیلومتر خط لوله 8 اینچ از خط لوله انتقال  مایعات گازی کارخانه گاز و گاز مایع 1200 به چند راهه 900

مطالعات ریسک پذیری و ریسک محیطی پروژه احداث 40 کیلومتر خط لوله 8 اینچ از خط لوله انتقال مایعات گازی کارخانه گاز و گاز مایع 1200 به چند راهه 900

ارزیابی اثرات زیست محیطی (EIA) طرح توسعه میدان نفت و گاز مارون به مساحت 3000 کیلومتر مربع

ارزیابی اثرات زیست محیطی (EIA) طرح توسعه میدان نفت و گاز مارون به مساحت 3000 کیلومتر مربع

ارزیابی پیامدهای زیست محیطی طرح احیا گروه ملی صنعتی فولاد ایران

ارزیابی پیامدهای زیست محیطی طرح احیا گروه ملی صنعتی فولاد ایران

مطالعات ارزیابی زیست محیطی شهرکت صنعتی شماره 3 اهواز

مطالعات ارزیابی زیست محیطی شهرکت صنعتی شماره 3 اهواز

مطالعات تفضیلی ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح آبرسانی به دزفول

مطالعات تفضیلی ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح آبرسانی به دزفول

مطالعات طرح جامع و تفصیلی مدیریت پسماند کلان شهر اهواز

مطالعات طرح جامع و تفصیلی مدیریت پسماند کلان شهر اهواز

ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح ساماندهی تالاب هورالعظیم

ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح ساماندهی تالاب هورالعظیم

مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی جمع آوری زه آبهای غرب کارون و کرخه سفلی

مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی جمع آوری زه آبهای غرب کارون و کرخه سفلی

مطالعات ارزیابی زیست محیطی سدهای میمه و گوراب

مطالعات ارزیابی زیست محیطی سدهای میمه و گوراب

نمونه برداری و انجام آزمایشات زیست محیطی طرح نیروگاه دوم سد دز

نمونه برداری و انجام آزمایشات زیست محیطی طرح نیروگاه دوم سد دز

مطالعات ارزیابی اجمالی زیست محیطی شبکه های آبیاری و زهکشی ماهشهر

مطالعات ارزیابی اجمالی زیست محیطی شبکه های آبیاری و زهکشی ماهشهر

مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی سد و شبکه آبیاری کلقان چای

مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی سد و شبکه آبیاری کلقان چای

ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح پرورش میگو هندیجان به وسعت 4000 هکتار و  پرورش ماهی دشت آزادگان به وسعت 1000 هکتار

ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح پرورش میگو هندیجان به وسعت 4000 هکتار و پرورش ماهی دشت آزادگان به وسعت 1000 هکتار

مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح احداث مجتمع پرورش میگوی 450 هکتاری هندیجان

مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح احداث مجتمع پرورش میگوی 450 هکتاری هندیجان

بررسی کیفیت آب رودخانه گرگر و میزان تاثیر پساب حوضچه های پرورش ماهی و ارائه راهکارهای مدیریتی جهت کاهش اثرات آن

بررسی کیفیت آب رودخانه گرگر و میزان تاثیر پساب حوضچه های پرورش ماهی و ارائه راهکارهای مدیریتی جهت کاهش اثرات آن