مرمت جاده های دسترسی به دایک مرزی هورالعظیم

مرمت جاده های دسترسی به دایک مرزی هورالعظیم

کارفرما : سازمان آب وبرق خوزستان
موقعیت جغرافیایی پروژه: استان خوزستان – تالاب هورالعظیم

تشریح پروژه:
یکی از اهداف احداث دایک مرزی هورالعظیم بطول 103 کیلومتر ساماندهی مرز بین ایران و عراق و استقرار نیروهای نظامی در نقطه صفر مرزی میباشد لذا دسترسی و پشتیبانی و لجستیک نیروهای نظامی باید در مواقع اضطراری در حداقل زمان و صورت پذیرد. لذا مرمت و بازسازی و احداث جاده های دسترسی ( آنتنی ) از نکات ویژه طرح ساماندهی هورالعظیم می باشد . در ناحیه جنوب، جاده های سیدالشهداء ، شهید همت و شط علی و در ناحیه شمال جاده امام رضا(ع) بطور مستقیم و جاده شهید باکری و دژ استانداری از راههای ارتباطی به دایک مرزی میباشند که بیشتر در اثر جنگ تحمیلی ، آب شستگی ویا عوامل دیگر تخریب گردیده بودند و مرمت و بازسازی آنها از اهمیت خاصی برخوردار بود .در طول احداث این جاده ها بعلت عبور از میان هورالعظیم و مرز ایران و عراق ، سازه های بسیاری نظیر کالورتهای عبور آب ، سرریزهای طولانی و پلهای بتنی نیاز بود، که طراحی و اجرا گردیدند.