مروری بر دستاوردها و آثار اجرایی طرح تامین و انتقال آب به عرصه های بحرانی ریزگردها در جنوب و جنوبشرق

در راستای حل مشکلات فراوانی که ریزگردها برای ساکنین و تاسیسات زیربنایی استان خوزستان طی سالهای اخیر به وجود آورده است ، وزارت جهاد کشاورزی طرح فوریتی تثبیت ریزگردها در کانون فوق بحرانی جنوب و جنوب شرق اهواز در محدوده کانون شماره 4 به مساحتی حدود 112،385 هکتار را به مؤسسه جهاد نصر واگذار نمود که آن مؤسسه نیز انجام مطالعات طراحی و نقشه برداری و نظارت کارگاهی و عالیه طرح را به شرکت مهندسین مشاور سازآب پردازان واگذار نموده است. از نتایج این طرح به موارد زیر اشاره کرد:
کنترل بخش قابل ملاحظه ای از سیلاب فروردین ماه سال 1398  توسط  کانال اصلی تامین آب این طرح موسوم به کانال مهندس پورشریفی ، احیای تالاب منصوره، احیای پوشش گیاهی محدوده طرح از طریق کاشت نهال، بوته و نگهداری از آنها ، تلطیف هوای استان از طریق مرطوب نمودن اراضی و تثبیت خاک کانون های ریزگرد را به همراه داشته است.