نظارت بر اجرای پروژه های مختلف پالایشگاه آبادان

نظارت بر اجرای پروژه های مختلف پالایشگاه آبادان

کارفرما : وزارت نفت - شرکت پالایش نفت آبادان
موقعیت جغرافیایی پروژه : استان خوزستان – شهرستان آبادان

تشریح پروژه :
این مشاور طی دو دوره یک ساله در امر نظارت بر پروژه های شرکت پالایش نفت آبادان در زمینه های نفت ، گاز ، سیویل ، برق و مکانیک در پیمان های متعدد به شرح ذیل فعالیت نموده است . انجام وظایف نظارت مشتمل بر همکاری در به روز نمودن اسناد مناقصه تا تهیه فراخوان پیمانکاران و حضور در کمیسیون معاملات در کنار کارفرما و نیز تحویل
زمین، کنترل CPM، نظارت بر اجرای  کار طبق نقشه های اجرایی و تهیه صورتمجالس کارگاهی و رسیدگی به صورت وضعیت های
 پیمانکاران و تحویل موقت یا تحویل قطعی کارها بوده است.
اعمال اصلاحات در نقشه های اجرایی در حین کار، رسیدگی به دعاوی پیمانکاران و کنترل نقشه های همچون ساخت ASBUILT و کنترل
کارهای انجام شده  در دوره تضمین انجام پذیرفته است. اهم فعالیت های انجام شده در این پروژه عبارتند از :
•    نظارت بر اجرای سکوی پمپ های جایگاه و ایستگاه سوخت گیری در 5 اسکله
•    نظارت بر اجرای سیستم آتشنشانی
•    نظارت بر اجرای نصب سیستم سنسورینگ اندازه گیری گذر حجمی نفت و مواد مشابه
•    نظارت بر اجرای بازسازی تلمبه خانه شماره 3 نفت کوره و بلندینگ شماره 2
•    نظارت بر احداث انبار مواد شیمیایی
•    نظارت بر اجرای سیستم پساب صنعتی پالایشگاه
•    نظارت بر خرید و نصب ادوات و تجهیزات آب بدون املاح (R.O)
•    نظارت بر اجرای دستگاههای مخازن زلال کننده
•    نظارت بر احداث مخازن
•    نظارت بر اجرای ساختمان های آزمایشگاه مرکزی