نظارت بر احداث ساختمان جدید اتاق بازرگانی اهواز

نظارت بر احداث ساختمان جدید اتاق بازرگانی اهواز

کارفرما: وزارت صنایع و معادن - اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز
موقعیت جغرافیایی پروژه: استان خوزستان – اهواز- امانیه

تشریح پروژه :
هدف از این پروژ، ابداع مرکزی است که بتواند برای بازرگانان به ویژه بازرگانان خارجی جذابیت ایجاد نماید. و در آن استقلال بخش های مختلف اداری و تخصیص فضاهای عملکردی و سالن های جلسات متعدد در نظر گرفته شده باشد. بدین منظور با استفاده از الگوهای استاندارد  که بخش داد و ستد و بازرگانی در آن ها از اهمیت خاصی برخوردار است، بخشی از این مجتمع را به سالن اجتماعات، رستوران، فضای مکث، کافی شاپ و گوشه هائی برای نشستن گروه های بازرگانی برای گفتگو های کوتاه تخصیص داده است.  53/478 متر مربع از زمین طرح تحت اشغال ساختمان قدیمی اتاق بازرگانی قرار گرفته است. کل مساحت زیرینای ساختمان قدیمی برابر است با 27/774 متر مربع که در دو طبقه بنا شده است. از این مساحت تنها ساختمان اداری در دو طبقه با مساحل کل 08/547 متر مربع باقی و سایر ابنیه موجود تخریب شد.
پروژه ساختمان جدید، شامل نه طبقه به مساحت 8000 متر مربع با کاربری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن واقع در شهر اهواز می باشد. دو طبقه از ساختمان مدفون بوده و زیرزمین بحساب می آیند. کاربری این طبقات مدفون پارکینگ و تاسیسات و کاربری طبقات دیگر اداری خواهد بود. ساختمان دارای شکستگی های متعدد و همچنین اختلاف ترازهای متنوع می باشد.ساختمان مورد بحث با توجه به شرایط زلزله خیزی منطقه و تعداد طبقات و معماری، اسکلت فلزی با قاب خمشی در دو طرف و بدون دیوار برشی می باشد. در این حالت بارهای ثقلی و جانبی بوسیله اسکلت دو طرف قاب خمشی فلزی تحمل میگردد.