نقشه برداری زمینی هیدروگرافی

بروز نمودن اطلاعات مربوط به خطوط لوله اصلی نفت، گاز و گاز مایع مسجد سلیمان به طول 1004 کیلومتر

بروز نمودن اطلاعات مربوط به خطوط لوله اصلی نفت، گاز و گاز مایع مسجد سلیمان به طول 1004 کیلومتر

بروز نمودن نقشه ها و اطلاعات مربوط به خطوط لوله اصلی نفت و گاز مایع در سطح شرکت بهره برداری  کارون

بروز نمودن نقشه ها و اطلاعات مربوط به خطوط لوله اصلی نفت و گاز مایع در سطح شرکت بهره برداری کارون

تهیه نقشه خطوط انتقال آب شهرهای جنوب شرق استان خوزستان (از سد کوثر)

تهیه نقشه خطوط انتقال آب شهرهای جنوب شرق استان خوزستان (از سد کوثر)

نقشه برداری پروژه آبرسانی به روستاهای مجاور جنوب استان هرمزگان (خط محرم)

نقشه برداری پروژه آبرسانی به روستاهای مجاور جنوب استان هرمزگان (خط محرم)

نقشه توپوگرافی باند دوم قطعه اول محور سه راهیی دامنه الیگودرز دو رود

نقشه توپوگرافی باند دوم قطعه اول محور سه راهیی دامنه الیگودرز دو رود

تهیه نقشه های توپوگرافی 1:2000 محور کرمان دیهوک

تهیه نقشه های توپوگرافی 1:2000 محور کرمان دیهوک

نشانه گذاری حریم و بستر رودخانه های استان خوزستان

نشانه گذاری حریم و بستر رودخانه های استان خوزستان

تعیین و اعلام حد بستر و حریم رودخانه های استان اردبیل

تعیین و اعلام حد بستر و حریم رودخانه های استان اردبیل

نقشه برداری حریم و بستر رودخانه اترک بطول 110 کیلومتر و به مساحت 3000 هکتار

نقشه برداری حریم و بستر رودخانه اترک بطول 110 کیلومتر و به مساحت 3000 هکتار

مطالعه و نقشه برداری رودخانه های کیار و اردل (چهار محال بختیاری )

مطالعه و نقشه برداری رودخانه های کیار و اردل (چهار محال بختیاری )

تهیه نقشه قطعه دوم رودخانه زاینده رود

تهیه نقشه قطعه دوم رودخانه زاینده رود

مقطع برداری رودخانه اعلاء فاز یک و فاز دوم

مقطع برداری رودخانه اعلاء فاز یک و فاز دوم

مطالعات و انجام عملیات نقشه برداری رودخانه هشتبندی

مطالعات و انجام عملیات نقشه برداری رودخانه هشتبندی

هیدروگرافی دریاچه سد شیرین دره

هیدروگرافی دریاچه سد شیرین دره

تهیه نقشه و نشانه گذاری 250 نشانه در حریم و مخزن سد کرخه به طول 60 کیلومتر

تهیه نقشه و نشانه گذاری 250 نشانه در حریم و مخزن سد کرخه به طول 60 کیلومتر

طرح مطالعات و نقشه برداری از عرصه های ریزگرد در جنوب شرقی اهواز به مساحت تقریبی  200000 هکتار

طرح مطالعات و نقشه برداری از عرصه های ریزگرد در جنوب شرقی اهواز به مساحت تقریبی 200000 هکتار

کاداستر اراضی کشاورزی و رفع تداخلات ناشی از اجرای قوانین در مساحت 15000 هکتار

کاداستر اراضی کشاورزی و رفع تداخلات ناشی از اجرای قوانین در مساحت 15000 هکتار

بروز رسانی و تهیه نقشه توپوگرافی  پروژه گرمسیری ایلام در مقیاس 1:2000

بروز رسانی و تهیه نقشه توپوگرافی پروژه گرمسیری ایلام در مقیاس 1:2000

تهیه نقشه 1:2000 محدوده اراضی ناحیه عمرانی 4 دشت آزادگان به مساحت 24000 هکتار

تهیه نقشه 1:2000 محدوده اراضی ناحیه عمرانی 4 دشت آزادگان به مساحت 24000 هکتار

تهیه نقشه های توپوگرافی از محدوده های منتخب طرحهای سدهای تازه کند انگوت (قباله) و عنبران

تهیه نقشه های توپوگرافی از محدوده های منتخب طرحهای سدهای تازه کند انگوت (قباله) و عنبران

تهیه نقشه 1:2000 توپوگرافی تعیین حریم رودخانه کارون و بهمنشیر به مساحت 163000 هکتار

تهیه نقشه 1:2000 توپوگرافی تعیین حریم رودخانه کارون و بهمنشیر به مساحت 163000 هکتار

نقشه برداری اراضی  منطقه زیدون بهبهان

نقشه برداری اراضی منطقه زیدون بهبهان

خدمات نقشه برداری روستای خماط و بند انحرافی دزفول

خدمات نقشه برداری روستای خماط و بند انحرافی دزفول

انجام طرح ممیزی اراضی و مسثنیات (افراز و صدور سند مالکیت اراضی ملی شده)

انجام طرح ممیزی اراضی و مسثنیات (افراز و صدور سند مالکیت اراضی ملی شده)

تهیه نقشه حدنگاری اراضی کشاورزی به مقیاس 1:2000 با در اختیار داشتن عکس های هوایی و جمع آوری اطلاعات توصیفی و رفع تداخلات ناشی از اجرای مقررات به مساحت

تهیه نقشه حدنگاری اراضی کشاورزی به مقیاس 1:2000 با در اختیار داشتن عکس های هوایی و جمع آوری اطلاعات توصیفی و رفع تداخلات ناشی از اجرای مقررات به مساحت