کشاورزی،منابع طبیعی و دامپروری

مطالعات، طراحی و نظارت بر پروژه تامین وانتقال و توزیع آب به عرصه های بحرانی گرد وغبار در محدوده جنوب وجنوب شرق اهواز

مطالعات، طراحی و نظارت بر پروژه تامین وانتقال و توزیع آب به عرصه های بحرانی گرد وغبار در محدوده جنوب وجنوب شرق اهواز

مطالعات ، طراحی و نظارت بر احداث سد خاکی چند منظوره حوضه آبخیزداری دره قیر رامهرمز

مطالعات ، طراحی و نظارت بر احداث سد خاکی چند منظوره حوضه آبخیزداری دره قیر رامهرمز

مطالعات، طراحی و نظارت بر احداث سد خاکی چند منظوره آبخیزداری حوضه تنگ کرد باغملک

مطالعات، طراحی و نظارت بر احداث سد خاکی چند منظوره آبخیزداری حوضه تنگ کرد باغملک

خدمات مهندسی تهیه نقشه و آماربرداری جنگلها در استانهای هرمزگان و بوشهر به مساحت 1244000 هکتار

خدمات مهندسی تهیه نقشه و آماربرداری جنگلها در استانهای هرمزگان و بوشهر به مساحت 1244000 هکتار

طراحی و نظارت بر اجرای عملیات آبخیزداری در حوضه آبخیز پلاژ از زیر حوضه های  مشرف  به دریاچه سد دز

طراحی و نظارت بر اجرای عملیات آبخیزداری در حوضه آبخیز پلاژ از زیر حوضه های مشرف به دریاچه سد دز

طراحی و نظارت بر اجرای عملیات آبخیزداری در حوضه آبخیز کوثر از زیر  حوضه های  مشرف به دریاچه سد دز

طراحی و نظارت بر اجرای عملیات آبخیزداری در حوضه آبخیز کوثر از زیر حوضه های مشرف به دریاچه سد دز

مطالعات تفضیلی آبخیزداری حوضه آبخیز بوشکان (استان بوشهر)

مطالعات تفضیلی آبخیزداری حوضه آبخیز بوشکان (استان بوشهر)

مطالعات تفضیلی اجرایی آبخیزداری حوضه آبخیز شیرینو کنگان

مطالعات تفضیلی اجرایی آبخیزداری حوضه آبخیز شیرینو کنگان

مطالعات تفضیلی اجرائی آبخیزداری حوضه آبدان دیر

مطالعات تفضیلی اجرائی آبخیزداری حوضه آبدان دیر

مطالعات آبخیزداری و کنترل سیلاب حوضه شهر ایلام

مطالعات آبخیزداری و کنترل سیلاب حوضه شهر ایلام

مطالعات توجیهی آبخیزداری حوضه های آبخیز اعلاء و رود زرد (جره)

مطالعات توجیهی آبخیزداری حوضه های آبخیز اعلاء و رود زرد (جره)

مطالعات توجیهی آبخیزداری حوضه آبخیز دویرج ایلام

مطالعات توجیهی آبخیزداری حوضه آبخیز دویرج ایلام

مطالعات طرح جامع دامپروری استان خوزستان

مطالعات طرح جامع دامپروری استان خوزستان

مطالعات شهرک های دامپروری شهرستانهای استان خوزستان

مطالعات شهرک های دامپروری شهرستانهای استان خوزستان