صفحه اصلي|درباره ما|تخصص ها و پروژه ها|گواهينامه ها و تقديرنامه ها|دانلود|آرشیو اخبار|تماس با ما|English
منوي اصلي
ورود به سیستم

» عضویت «

ساعت و تاریخ
شنبه ٢٧ مهر ١٣٩٨
آمار بازديدکنندگان
بازديدکنندگان اين صفحه :  5860
بازديدکنندگان امروز :  71
کل بازديدکنندگان :  1094457
زمان بارگزاری صفحه :  0/2188 ثانیه
 
شبکه های آبیاری و زهکشی
 

 

شرکت مهندسی مشاور سازآب پردازان با کادری مجرب پروژه های متعددی در زمینه فعالیتهای آبیاری و زهکشی انجام داده است این مشاور در این زمینه فعالیتهایی از جمله :‌مطالعات امکان سنجی ، مطالعات منابع آبهای سطحی و زیر زمینی ، برنامه ریزی و اقتصاد آب ، تلفیق منابع آب، آبرسانی سطحی و زیر زمینی ، مطالعه و طراحی شبکه های آبرسانی، تاسیسات انحراف آب سدهای انحرافی، مطالعات و طراحی شبکه های آبیاری و زهکشی اصلی و فرعی (درجه 3 و 4 ) ، تغذیه مصنوعی، آبیاری تحت فشار و تاسیسات وابسته ارائه می نماید.

 

 

ردیف

نام کارفرما

عنوان پروژه

 وضعیت

1

شرکت آب منطقه اي لرستان

نظارت احداث ايستگاههاي پمپاژ خط انتقال سرطرهان کوهدشت

در حال اجرا

2

شركت آب منطقه اي قزوين

مطالعات مشارکت مردمي اراضي آبياري زهکشي استلج

در حال اجرا

3

سازمان آب وبرق خوزستان

خاکشناسي نيمه تفضيلي دقيق جنوب اهواز(شرق کارون)

در حال اجرا

4

سازمان آب وبرق خوزستان

مطالعات مهندسي ارزش جفير

در حال اجرا

5

سازمان آب وبرق خوزستان

خدمات مهندسي نمونه برداري آزمايشات زه آبهاي جنوب کرخه و غرب کارون

در حال اجرا

6

سازمان آب وبرق خوزستان

مطالعات خاكشناسي نيمه تفضيلي دقيق جنوب اهواز(غرب كارون)

در حال اجرا

7

سازمان آب وبرق خوزستان

ترازيابي و اندازه گيري كمي و كيفي چاهكهاي  مشاهده اي آب شاوور

در حال اجرا

8

شركت آب منطقه اي قزوين

خدمات جنبي نظارت كارگاهي بر عمليات ژئوتكنيك مطالعات مرحله اول آبياري و زهكشي بالاخانلو

در حال اجرا

9

شركت آب منطقه اي قزوين

مطالعات مرحله اول شبکه آبياري و زهکشي  بالاخانلو

در حال اجرا

10

شركت آب منطقه اي كردستان

مطالعات مرحله اول شبكه پاياب سد زرين جوب

در حال اجرا

11

شركت سهامي آب منطقه اي اصفهان

مطالعات منابع و مصارف آب زيرزميني دشت کاشان جهت جلوگيري از نفوذ شوري

در حال اجرا

12

شركت آب منطقه اي قزوين

مطالعات اجتماعي و مشاركت مردمي در اراضي شبكه آبياري سد مخزني بالاخانلو

در حال اجرا

13

شركت سهامي آب منطقه اي فارس

مطالعا ت مرحله اول آبياري زهکشي دشت فدامي آبشور داراب

در حال اجرا

14

سازمان آب وبرق خوزستان

مطالعات مرحله اول زه آب شبكه هاي جنوب كرخه و غرب كارون

در حال اجرا

15

سازمان آب وبرق خوزستان

مطالعات مرحله1 تامين آب اراضي سمت راست رودخانه جراحي(مكسر)

در حال اجرا

16

سازمان آب وبرق خوزستان

مطالعات اقتصادي مالي وتدر حال اجرا شبكه آبياري وزهكشي رامهرمز

در حال اجرا

17

سازمان آب وبرق خوزستان

مطالعات مرحله دوم شبكه اصلي وفرعي آبياري وزهكشي اراضي شمال هوفل

در حال اجرا

18

سازمان آب وبرق خوزستان

مطالعات مرحله اول شبکه اصلي و فرعي آبياري وزهكشي اراضي شمال هوفل

در حال اجرا

19

سازمان آب وبرق خوزستان

نظارت احداث شبكه آبياري وزهكشي سمت چپ رامهرمز

در حال اجرا

20

جهادكشاورزي خوزستان

مطالعات مرحله دوم شبکه آبياري تحت فشار ميانگران ايذه

در حال اجرا

21

جهادكشاورزي خوزستان

مطالعات مرحله اول شبکه آبياري تحت فشار ميانگران ايذه

در حال اجرا

22

سازمان آب وبرق خوزستان

نظارت كارگاهي واحد عمراني ساريه

در حال اجرا

23

سازمان آب وبرق خوزستان

نظارت کارگاهي شبکه آبياري و زهکشي عطابيه

در حال اجرا

24

جهادكشاورزي خوزستان

نظارت كارگاهي تامين وانتقال آب اراضي شمال خرمشهر

در حال اجرا

25

جهادكشاورزي خوزستان

نظارت براحداث كارگاهي زهكشهاي روباز منطقه قميجه دشت آزادگان

پایان یافته

26

جهادكشاورزي خوزستان

نظارت برشبكه آبياري و زهكشي درجه3و4 ويس شهرستان اهواز

پایان یافته

27

جهادكشاورزي خوزستان

مطالعات مرحله اول آبياري و زهکشي اراضي ويس

پایان یافته

28

جهادكشاورزي خوزستان

مطالعات مرحله اول و دوم شبکه زهکشي اراضي الهايي

پایان یافته

29

سازمان آب وبرق خوزستان

احداث شبكه هاي آبياري و زهكشي واحد احمدآباد(ناحيه عمراني يک دشت آزادگان)

پایان یافته

30

جهادكشاورزي خوزستان

خدمات مرحله سوم احداث زهکشها روباز منطقه قميجه شهرستان دشت آزادگان

پایان یافته

31

سازمان آب وبرق خوزستان

مطالعات طرح جمع آوري پسآبهاي کشاورزي در شرق وغرب رودخانه كارون

پایان یافته

32

سازمان آب وبرق خوزستان

نظارت بر عمليات ژئوتکنيک طرح شبکه آبياري ناحيه 4 دشت آزادگان

پایان یافته

33

جهادكشاورزي خوزستان

مطالعات مرحله دوم شبکه آبياري و زهکشي ناحيه3دشت آزادگان

پایان یافته

34

سازمان آب وبرق خوزستان

نظارت كارگاهي وعاليه شبكه چپ رامشير

پایان یافته

35

امور آب استان خوزستان

مطالعات مرحله دوم طرح افزايش دبي رودخانه کرخه نور از طريق نيسان

پایان یافته

36

سازمان آب وبرق خوزستان

نظارت كارگاهي و عاليه انتقال آب نيسان به كرخه نور

پایان یافته

37

سازمان آب وبرق خوزستان

مطالعات مرحله دوم ناحيه چهار عمراني دشت آزادگان

پایان یافته

38

امور آب استان خوزستان

مطالعات مرحله اول طرح افزايش دبي رودخانه کرخه از نيسان

پایان یافته

39

سازمان آب وبرق خوزستان

نظارت بر انجام عمليات ژئوتکنيک ناحيه عمراني سه دشت آزادگان

پایان یافته

40

سازمان آب وبرق خوزستان

مطالعات مرحله دوم ناحيه 3 شبکه آبياري دشت آزادگان

پایان یافته

41

سازمان آب وبرق خوزستان

مطالعات مرحله دوم تامين آب اراضي مجاوردرياچه ميانگران ايذه

پایان یافته

42

امور آب استان خوزستان

مطالعات مرحله اول تامين آب اراضي مجاور درياچه ميانگران ايذه

پایان یافته

43

شيلات خوزستان

نظارت عاليه و کارگاهي پرورش ماهي خرمشهر

پایان یافته

44

امور آب استان خوزستان

مطالعات شناخت انتقال آب چشمه بي بي تلخون به هارکله

پایان یافته

45

امور آب استان خوزستان

مطالعات مرحله انتقال آب چشمه بي بي تلخون به هارکله

پایان یافته

46

اداره کل امورعشايرخوزستان

مطالعات مرحله دوم آبياري و زهکشي دره بازار بهبهان

پایان یافته

47

اداره کل امورعشايرخوزستان

مطالعات مرحله اول آبياري و زهکشي دره بازار بهبهان

پایان یافته

48

اداره کل امورعشايرخوزستان

مطالعات مرحله دوم آبياري و زهکشي کوله جاز

پایان یافته

49

اداره کل امورعشايرخوزستان

مطالعات مرحله اول آبياري و زهکشي کوله جاز

پایان یافته

50

اداره کل امورعشايرخوزستان

مطالعات مرحله دوم آبياري و زهکشي توسعه کوثر

پایان یافته

51

اداره کل امورعشايرخوزستان

مطالعات مرحله اول آبياري و زهکشي توسعه کوثر

پایان یافته

52

سازمان آب وبرق خوزستان

مرحله سوم آبياري و زهکشي دشت طراح

پایان یافته

53

جهادكشاورزي خوزستان

مطالعات آبياري ايستگاه پمپاژ روستاي کلگه باغملک

پایان یافته

54

اداره کل امورعشايرخوزستان

مطالعات مرحله دوم آبياري و زهکشي دشت هارکله بخش لالي

پایان یافته

55

اداره کل امورعشايرخوزستان

مطالعات مرحله اول آبياري و زهکشي دشت هارکله بخش لالي

پایان یافته

56

توسعه نيشكروصنايع جانبي

نظارت کارگاهي و عاليه دعبل خزاعي

پایان یافته

57

ستاد بازسازي استان خوزستان

شبکه آبياري و زهکشي چوئبده

پایان یافته

58

ستاد بازسازي استان خوزستان

شبکه آبياري و زهکشي نخيلات چوئبده

پایان یافته

59

کميته آب جهاد خوزستان

آبياري و زهکشي فجر رامهرمز

پایان یافته

60

کميته آب جهاد خوزستان

طرحهاي آبياري و زهکشي خدمات فني و مشاوره اي

پایان یافته

61

کميته آب جهاد خوزستان

آبياري و زهکشي لور انديمشک

پایان یافته

62

کميته آب جهاد خوزستان

آبياري و زهکشي بنه باشت

پایان یافته

63

شركت سهامي آب منطقه اي تهران

آبياري و زهکشي شهيد رجايي

پایان یافته