صفحه اصلي|درباره ما|تخصص ها و پروژه ها|گواهينامه ها و تقديرنامه ها|دانلود|آرشیو اخبار|تماس با ما|English
منوي اصلي
ورود به سیستم

» عضویت «

ساعت و تاریخ
شنبه ٢٧ مهر ١٣٩٨
آمار بازديدکنندگان
بازديدکنندگان اين صفحه :  5200
بازديدکنندگان امروز :  68
کل بازديدکنندگان :  1094454
زمان بارگزاری صفحه :  0/1420 ثانیه
 
شیلات و آبزیان
 

 

شرکت مهندسی مشاور سازآب پردازان در جهت نیل به خودکفائی در تامین غذای مصرفی کشور، ارتقاء سلامت جامعه، اشتغال زائي، عمران و توسعه روستائي، توسعه زير ساختهاي عمراني، توسعه صنعتي و ايجاد صنايع شيلاتي و نهایتا ارزآوري و رونق صادرات به ارائه کلیه ابعاد خدمات مهندسی شیلات و آبزیان مشتمل بر مطالعات پتانسیل یابی، طراحی و نظارت بالغ بر 50 پروژه آبزی پروری و اسکله، همسو با سایر ارکان جامعه در جهت رونق اقتصادی کشور گام برداشته است. تعداد زیادی از این پروژه ها اجرا شده و به بهره برداری رسیده است.

شرکت مهندسی مشاورسازآب پردازان در این خصوص افتخار دارد با 20 سال فعالیت و مشارکت در توسعه و پیشبرد طرحهای عمرانی کشور، به ارائه کلیه ابعاد خدمات مهندسی شیلات و آبزیان مشتمل بر مطالعات پتانسیل یابی، طراحی و نظارت  بالغ بر 50  پروژه آبزی پروری و اسکله به ایفای وظیفه ملی خویش در این خصوص بپردازد . تعداد زیادی از این پروژه ها که در ابعاد ملی مطرح است اجرا شده و به بهره برداری رسیده است. مجموع پتانسیل های ایجاد شده بالغ بر 110000 تن حاصل تلاش کارشناسان متعهد این مشاور است.

 

 

ردیف

نام کارفرما

عنوان پروژه

 وضعیت

1

شيلات خوزستان

نقشه برداري طراحي نقشه هاي اجرايي انتقال پساب مزارع پرورش ماهي شهيد احمديان

در حال اجرا

2

شيلات خوزستان

نظارت عاليه و کارگاهي پرورش ماهي شهيد احمديان

در حال اجرا

3

شيلات خوزستان

مطالعات  طراحي  سازه  آبي 2000 هکتاري پرورش ماهي گرمابي شهيد احمديان خرمشهر

در حال اجرا

4

شيلات خوزستان

مطالعات زهكش انتقال پرو‍ژه پرورش ماهي گرمابي شهيد احمديان خرمشهر به منابع پذيرنده

در حال اجرا

5

شيلات خوزستان

مطالعات بازنگري مرحله دوم طرح پرورش ماهي شهيد احمديان خرمشهر

در حال اجرا

6

شيلات خوزستان

نظارت طرح احداث زهكشها وكانالهاي پرورش ماهي فازدوم شهيد احمديان خرمشهر

در حال اجرا

7

شيلات خوزستان

نظارت سازه هاي آبي و سيستمهاي انتقال آب مجتمع پرورش ماهيان انديمشك

در حال اجرا

8

شيلات خوزستان

مطالعات مرحله دوم طراحي مزارع وسازه هاي آبي پرورش ماهي دشت آزادگان

در حال اجرا

9

شيلات خوزستان

مطالعات شناسايي منابع آبي خوزستان جهت پرورش تاس ماهيان خاوياري و گوشتي

در حال اجرا

10

شيلات خوزستان

نظارت برعمليات اجرايي احداث ايستگاه پمپاژ زهکش مجتمع شهيد احمديان خرمشهر

در حال اجرا

11

شيلات کرمانشاه

مطالعات مرحله دوم سازه هاي آبي مجتمع پرورش ماهي گرم آبي قصر شيرين ناحيه3

در حال اجرا

12

شيلات کرمانشاه

مطالعات مرحله اول طراحي سازه هاي آبي گرم آبي قصرشيرين ناحيه 3 سيستمهاي انتقال آب مجتمع پرورش ماهي

در حال اجرا

13

شيلات خوزستان

مطالعات مرحله دوم مجتمع پرورش ماهيان سردآبي شهداي انديمشك درحاشيه کانال W1 شبکه دز

در حال اجرا

14

شيلات خوزستان

مطالعات  مرحله اول مجتمع پرورش ماهيان سردآبي شهداي انديمشك درحاشيه شبكه كانال W1 سد دز

در حال اجرا

15

شيلات خوزستان

مرحله سوم پرورش ماهيان سرد آبي شهداي سربازار مسجدسليمان

در حال اجرا

16

شيلات خوزستان

مطالعا ت بازنگري شبكه زهكشي و طراحي ايستگاه پمپاژ شهيد احمديان خرمشهر(مجتمع پرورش ماهي )

پایان یافته

17

شيلات خوزستان

مطالعات بررسي کيفيت آب رودخانه گرگر پساب استخرهاي پرورش ماهي

پایان یافته

18

شيلات خوزستان

نظارت برعمليات ژئوتکنيک پرورش ماهي سردآبي شهداي دزفول

پایان یافته

19

شيلات خوزستان

نظارت بر عمليات ژئوتکنيک پرورش ماهي سردآبي شهداي انديمشک

پایان یافته

20

شيلات خوزستان

نظارت برپيمان پرورش ماهيان سردآبي شهداي انديمشک

پایان یافته

21

شيلات  لرستان

مطالعات مرحله2ماهيان سردآبي فيروزآباد لرستان

پایان یافته

22

شيلات  لرستان

مطالعات مرحله 1و2 طراحي سازه هاي آبي و سيستم آب ماهيان سردآبي فيروز آباد لرستان

پایان یافته

23

شيلات خوزستان

مطالعات اول و دوم طراحي سازه هاي آبي و سيستمهاي انتقال آب ماهيان سردآبي دزفول

پایان یافته

24

شيلات خوزستان

مطالعات اول ودوم سازه هاي آبي وسيستم انتقال آب پرورش ميگو شرق رودخانه زهره

پایان یافته

25

شيلات خوزستان

نظارت بر عمليات ژئوتکنيک طرح پرورش ماهيان سرد آبي سربازار

پایان یافته

26

شيلات خوزستان

مطالعات مرحله دوم ماهيان سرد آبي خوزستان (شهداي انديمشك)

پایان یافته

27

شيلات خوزستان

مطالعات مرحله اول سردآبي خوزستان (شهداي انديمشک)

پایان یافته

28

شيلات خوزستان

مطالعات شناسايي مکانهاي مناسب احداث استخرهاي پرورش ماهي باغملک

پایان یافته

29

شيلات خوزستان

مطالعات شناخت پرورش ميگو هنديجان

پایان یافته

30

شيلات خوزستان

مطالعات مرحله اول و دوم طراحي مزارع پرورش ماهي1000 هکتاري دشت آزادگان

پایان یافته

31

شيلات خوزستان

نظارت عالي و کارگاهي پرورش ماهي دشت آزادگان

پایان یافته

32

شرکت سهامي شيلات ايران

مطالعات مرحله اول ودوم  طراحي سازه هاي آبي وسيستمهاي انتقال آب مجتمعهاي پرورش ماهيان سردآبي سربازار مسجدسليمان خوزستان

پایان یافته

33

شيلات خوزستان

مطالعات مرحله اول و دوم استخرهاي پرورش مزارع 2000 هکتاري خرمشهر

پایان یافته

34

قرارگاه نجف اشرف

مطالعات مرحله اول پرورش ماهي چوئبده

پایان یافته

35

شيلات خوزستان

نظارت کارگاهي پرورش ماهي شهيد احمديان خرمشهر

پایان یافته

36

شيلات خوزستان

مطالعات مرحله 1و2 توسعه استخرهاي پرورش ماهي 2000 هکتاري اراضي شمال خرمشهر

پایان یافته

37

شيلات خوزستان

تامين آب استخرهاي ماهيان سردآبي شيوند ايذه

پایان یافته

38

شرکت سهامي شيلات ايران

مرحله شناخت تامين آب استخرهاي ماهيان سردآبي شمال خوزستان

پایان یافته

39

شرکت راه بستر

مطالعات ژئوتکنيک و خاکشناسي پرورش ماهي هنديجان

پایان یافته

40

شرکت راه بستر

مطالعات مرحله اول 1000 هکتاري پرورش ميگوي هنديجان

پایان یافته

41

شيلات خوزستان

مطالعات مرحله دوم طرح تکثير ميگو در چوئبده آبادان

پایان یافته

42

شيلات خوزستان

مطالعات طرح پرورش ماهي در دشت آزادگان حاشيه هور العظيم

پایان یافته

43

شيلات خوزستان

مطالعات آبياري طرح پرورش ماهي شمال خرمشهر

پایان یافته

44

ستاد معين بازسازي خرمشهر

نظارت طرح پرورش ماهي شهيد سيد کمال الدين کامروا

پایان یافته

45

ستاد معين بازسازي خرمشهر

مطالعات مرحله دوم طرح پرورش ماهي شهيد سيد کمال الدين کامروا

پایان یافته

46

ستاد معين بازسازي خرمشهر

مطالعات مرحله اول طرح پرورش ماهي شهيد سيد کمال الدين کامروا

پایان یافته

47

شرکت سهامي شيلات ايران

مطالعات و طراحي و نظارت کانال آزمايشي سايت بندي هنديجان

پایان یافته

48

شيلات خوزستان

نظارت بر اجراي طرح پرورش بچه ماهي شوش

پایان یافته

49

شيلات تهران

طراحي ميگوي هنديجان

پایان یافته

50

شيلات خوزستان

پرورش و تکثير بچه ماهي شوش

پایان یافته