صفحه اصلي|درباره ما|تخصص ها و پروژه ها|گواهينامه ها و تقديرنامه ها|دانلود|آرشیو اخبار|تماس با ما|English
منوي اصلي
ورود به سیستم

» عضویت «

ساعت و تاریخ
شنبه ٢٧ مهر ١٣٩٨
آمار بازديدکنندگان
بازديدکنندگان اين صفحه :  5640
بازديدکنندگان امروز :  53
کل بازديدکنندگان :  1094439
زمان بارگزاری صفحه :  0/2500 ثانیه
 
ليست گزارشات فني
 

ردیف

عنوان مدرک

1

آبخيزداري حوزه آبخيز آغاجاري و يريسيه ، مطالعات مرحله توجيهي

2

آبخيزداري حوزه آبخيز بالارود ، مطالعات مرحله توجيهي

3

آبخيزداري حوزه آبخيز چاروسا ، مطالعات مرحله اجرايي

4

آبخيزداري حوزه آبخيز چاروسا ، مطالعات مرحله توجيهي

5

آبخيزداري حوزه آبخيز چم گردلان ، مطالعات مرحله توجيهي

6

آبخيزداري حوزه آبخيز دره گپ بوشهر ، شهرستان  گناوه ، مطالعات  مرحله توجيهي

7

آبخيزداري حوزه آبخيز زرانگوش ، مطالعات مرحله توجيهي

8

آبخيزداري حوزه آبخيز شهر ايلام ‏،‏ مطالعات مرحله توجيهي

9

آبخيزداري حوزه آبخيز كندك ‏، مطالعات مرحله توجيهي

10

آبخيزداري حوزه آبخيز كنگيرايلام ، شهرستان ايوان غرب ‏،‏ مطالعات مرحله توجيهي

11

آبخيزداري سدمارون ، طرح جامع

12

آبرساني  75روستاي اروندكنارآبادان ‏-‏ مطالعات مرحله اول و دوم

13

آبرساني پادگان دوكوهه ‏-‏ مطالعات مرحله شناخت

14

آبرساني روستاهاي حاشيه اروند ، مطالعات مرحله اول

15

آبرساني روستاهاي شهرستان مسجدسليمان ، مطالعات مرحله شناخت

16

آبرساني روستاي اسپرگچساران

17

آبرساني روستايي دهستان چاروسا ، شهرستان دهدشت ‏، مطالعات مرحله اول

18

آبرساني زيلايي ياسوج

19

آبرساني شهركهاي جنوب دزفول مطالعات مرحله اول و دوم

20

آبگيري و انتقال ثقلي آب به دشت آزادگان و توسعه جنوب كرخه نور

21

آبهاي زيرزميني بهبهان

22

آبهاي زيرزميني دشتهاي پاي پل ‏-‏ مطالعات مرحله اول

23

آبياري  و زهكشي  كوله جاز شوشتر، مطالعات مرحله اول

24

آبياري ، زهكشي و سدهاي انحرافي جايزان ، خلف آباد، شادگان ‏

25

آبياري بزرگ كارون ‏-‏ مطالعات مرحله اول

26

آبياري پارك جنگلي شهيد علوي سلطاني ، مطالعات مرحله اول

27

آبياري پارك جنگلي شهيد علوي سلطاني ، مطالعات مرحله دوم

28

آبياري و زهكشي اراضي بنه باشت بهبهان

29

آبياري و زهكشي بنه باشت بهبهان

30

آبياري و زهكشي حميديه و فرح آباد (قدس )

31

آبياري و زهكشي دره بازار بهبهان ، مطالعات مرحله اول

32

آبياري و زهكشي دشت آزادگان ‏-‏ مطالعات تكميلي مرحله اول

33

آبياري و زهكشي دشت هاركله بخش لالي ، مطالعات مرحله دوم

34

آبياري و زهكشي دعبل خزاعي ، مطالعات مرحله سوم

35

آبياري و زهكشي سلطان آباد رامهرمز (طرح فجر) ، مطالعات مرحله دوم

36

آبياري و زهكشي شهيد چمران ‏-‏ مطالعات مرحله اول

37

آبياري و زهكشي شهيد رجايي

38

آبياري و زهكشي كرخه ‏-‏ مطالعات مرحله اول (مطالعات مرحله شناخت)

39

آبياري و زهكشي كرخه (مطالعات مرحله اول دشت آزادگان)

40

آبياري و زهكشي كلگه باغملك ، مطالعات مرحله دوم

41

آبياري و زهكشي كوثر ‏-‏ استان خوزستان

42

آبياري و زهكشي كوثر دزفول ‏،‏ مطالعات مرحله اول

43

آبياري و زهكشي كوثر دزفول ، مطالعات مرحله دوم

44

آبياري و زهكشي كوله جاز شوشتر ، مطالعات مرحله دوم

45

آبياري و زهكشي كوله جاز شوشتر، مطالعات مرحله اول

46

آبياري و زهكشي مجتمع هاي كشاورزي رزمندگان در محدوده چوئبده ، مطالعات مرحله يكم

47

آبياري و زهكشي ميداود ، مطالعات مرحله اول

48

آبياري و زهكشي ميداود ، مطالعات مرحله دوم

49

آبياري و زهكشي ناحيه زيدون

50

آبياري و زهكشي ناحيه عمراني سه دشت آزادگان

51

آبياري و زهكشي نخيلات چوئبده و قفاص آبادان ، مطالعات مرحله اول

52

آبياري و زهكشي نخيلات چوئبده و قفاص آبادان ، مطالعات مرحله دوم

53

آبياري و زهكشي و سدانحرافي جايزان ( سدانحرافي )

54

آبياري و زهكشي هاركله بخش لالي ‏، مطالعات مرحله اول

55

آبياري و زهكشي هاركله مسجدسليمان

56

آزمايشات خاك براي كانال مارد تا بهمنشير

57

آزمايشات ژئوتكنيك حاشيه كارون

58

آشنايي با سيستم مديريت يكپارچه (I.M.S)

59

احداث ديوار محوطه تصفيه خانه كوت امير ، مطالعات مرحله دوم

60

احداث شهرك دامپروري اميديه ، مطالعات مرحله دوم

61

احداث شهرك دامپروري شادگان ، مطالعات مرحله اول

62

احداث شهرك دامپروري شوش ، مطالعات مرحله اول ‏

63

احداث شهرك دامپروري گتوند ، مطالعات مرحله دوم ‏

64

احداث فونداسيونهاي خطوط  132كيلو ولت دومداره شوشتر ‏-‏ گتوند وفرهنگ شهر

65

احداث مجتمع (شهرك) دامپروري تكيه كرد باغملك ،‏ مطالعات مرحله اول

66

احداث مجتمع (شهرك) دامپروري خرمشهر، مطالعات مرحله اول

67

احداث واحدهاي فارابي و غزالي طرح توسعه نيشكر و صنايع جانبي

68

استعدادهاي پرورش ماهيان سردآبي در شمال استان خوزستان ، مطالعات مرحله شناخت

69

استفاده از مد كارون در آبگيري كانال شيردم

70

اسكله آبگير شهيد كشتكار آبادان

71

اسكله بندر صيادي هنديجان ، مطالعات مرحله دوم ‏

72

اسكله تجاري اروند كنار در منطقه آبادان ، مطالعات مرحله دوم

73

اسكله تجاري اروند كنار درمنطقه آبادان ، مرحله اول

74

اسكله صيادي چوئبده آبادان ‏، مطالعات مرحله اول

75

اسكله صيادي قميجه ، مطالعات مرحله اول

76

اسكله صيادي قميجه ، مطالعات مرحله دوم

77

اسناد مناقصه عمليات طرح و اجراي مدول اول تصفيه خانه فاضلاب شهرك صنعتي سراب بصورت مقطوع

78

اسناد مناقصه عمليات طرح و اجراي مدول اول تصفيه خانه فاضلاب شهرك صنعتي مرند بصورت مقطوع

79

اسناد مناقصه عمليات طرح و اجراي مدول اول تصفيه خانه فاضلاب شهرك صنعتي ميانه بصورت مقطوع

80

اصلاح مسير رودخانه كرخه در محدوده پل شهيد ناجيان شوش ، مطالعات مرحله اول

81

اصلاح مسير رودخانه كرخه در محدوده پل شهيد ناجيان شوش ، مطالعات مرحله دوم

82

اصول و مباني برداشت شن و ماسه از رودخانه ها

83

اصول و مباني مطالعات مرحله اول طرح استقرار قرارگاه نجف اشرف

84

افزايش دبي رودخانه كرخه نور از طريق رودخانه نيسان ، مطالعات مرحله اول

85

افزايش دبي رودخانه كرخه نور از طريق رودخانه نيسان ، مطالعات مرحله دوم

86

افزايش دبي رودخانه كرخه نوراز طريق رودخانه نيسان ‏

87

اقتصادي و اجتماعي شهرستان خرمشهر

88

اكتشافات مقدماتي ذخائر سولفات سديم و كانيهاي همراه در منطقه

89

امكان يابي تامين آب دشت هاركله

90

امكان يابي ساماندهي و زيباسازي تالاب ميانگران ايذه ‏-‏ مطالعات مرحله اول

91

انتقال آب پتروشيمي مسجدسليمان ، مطالعات مرحله اول

92

اندازه گيري كيفيت آب رودخانه زهره ، پرورش ميگوي هنديجان

93

ايستگاه پمپاژ آب كمربند سبز غرب اهواز

94

ايستگاه پمپاژ خرمشهر

95

ايستگاه پمپاژ گرگر

96

ايستگاههاي پمپاژ آب كمربند سبز غرب اهواز

97

بازديدازطرح تكثير و پرورش ميگو كلاهي

98

بازسازي و نوسازي شيلات آبادان و  خرمشهر

99

بازسازي و نوسازي كشاورزي مناطق جنگزده

100

بازنگري مطالعات مرحله اول ساماندهي هورالعظيم

101

برآورد هزينه ها و درآمدها و توجيه اقتصادي مزرعه پرورش ميگو ( 20هكتاري )

102

بررسي اثرات زيست محيطي پرورش ماهي در قفس بر كيفيت آب در شبكه هاي آبياري دز

103

بررسي اثرات سيلاب كارون بركانال سيدالشهداء و شيردم

104

بررسي اجمالي طرحهاي پرورش ماهيان سردآبي و ميگو ؛‌ (شهداي دزفول ، شهداي انديمشك ، مسجدسليمان و ميگوي

105

بررسي امكان پرورش ماهي در كانال آبي خاكي بامدژ

106

بررسي توليد ماهي درتالاب هورالهويزه (هورالعظيم)

107

بررسي شناخت پتانسليهاي منطقه هورالعظيم

108

بررسي كيفيت آب خروجي مزارع پرورش ماهي قزل آلا

109

بررسي كيفيت آب رودخانه گرگر و تاثير پساب مزارع ماهي

110

بررسي گزينه هاي اجراي سد بالادست رودخانه بهمنشير

111

بررسي لايه بندي  و تعيين ضريب آبگذاري  خاك و نصب  پيزومترهاي ساده

112

بررسي ليمنولوژيك رودخانه زهره

113

بررسي منابع آب و خاك حوزه جنوب غرب ايران

114

بررسي و ارزيابي امكان بكارگيري روشهاي آبياري تحت فشار دراراضي پروژه هاي چمران ، توسعه شهید چمران و کوثر

115

بررسي و اكتشاف منابع شن وماسه در حاشيه رودخانه اي كارون ،گلال كهنك

116

بررسي و مطالعه معادن شن و ماسه در حاشيه رودخانه كرخه

117

بررسي وضعيت موجود نخيلات بهمنشير و طرح پيشنهادي احيا و اصلاح آنها‏-‏ 15

118

بررسي وضعيت موجود نخيلات بهمنشير و طرح پيشنهادي احيا و اصلاح آنها‏-‏ 16

119

برنامه زمانبندي (C.P.M) عمليات اجرائي واحد دعبل خزائي

120

برنامه مطالعات آبهاي دشت هاي دزفول ،انديمشك ، شوش ، هفت تپه

121

بند انحرافي لور‏-‏ انديمشك

122

بندر صيادي هنديجان ، مطالعات مرحله اول

123

بندر صيادي هنديجان ، مطالعات مرحله دوم

124

بندرصيادي هنديجان

125

بهنگام سازي طرح سد مخزني كرخه

126

پارك خانوادگي گلستان ‏،‏ مطالعات مرحله اول

127

پارك ساحلي و ديوار حفاظتي رودخانه بشار ياسوج ، مطالعات مرحله اول

128

پتانسيل يابي و كنترل سيلاب استان خوزستان

129

پتانسيلهاي پرورش ميگواستان بوشهر ‏-‏ مطالعات مرحله شناخت

130

پرورش ماهي  2000 هكتاري شمال خرمشهر( شهيد احمديان ) ‏-‏ مطالعات مرحله اول ‏

131

پرورش ماهي 1000 هكتاري شمال خرمشهر (شهيد احمديان)

132

پرورش ماهي 1000 هكتاري شمال خرمشهر(شهيد احمديان) ، مطالعات مرحله اول

133

پرورش ماهي آزادگان

134

پرورش ماهي بيوض

135

پرورش ماهي چوئبده آبادان ، مطالعات مرحله توجيهي

136

پرورش ماهي در دشت فدامي آبشور داراب  ‏-‏ مطالعات مرحله اول

137

پرورش ماهي ستاد معين خرمشهر (شهيد كامروا) ‏،‏ مطالعات مرحله اول

138

پرورش ماهي ستاد معين خرمشهر (شهيد كامروا) ، مطالعات مرحله دوم

139

پرورش ماهي كانال شهيد شيردم خرمشهر

140

پرورش ماهيان سردآبي استان خوزستان ( چم گلك ) - مطالعات مرحله اول

141

پرورش ماهيان گرم آبي و پرورش ميگو

142

پرورش ماهيان گرمابي ، سردآبي و ميگو

143

پرورش ماهيان گرمابي چوئبده آبادان ، دوهزارهكتاري ‏-‏ مطالعات  مرحله اول

144

پرورش ميگوي 5000 هكتاري چوئبده آبادان

145

پرورش ميگوي هنديجان ، مطالعات مرحله اول

146

پروژه آبخيزداري حوزه آبخيز رودخانه دماوند

147

پروژه آبياري و زهكشي دعبل خزاعي

148

پروژه حفاظت ساحل حوضچه آرامش سد شهيد عباسپور ( پاياب سد)

149

پروژه سد انحرافي، كانال كنترل سيلاب و شبكه آبياري و زهكشي خلف آباد

150

پروژه طرح ساماندهي رودخانه كارون بازه پايين دست اهواز

151

پل روگذر بارفروشان اهواز ‏-‏ مطالعات مرحله اول

152

پل سلمان

153

پل شهيد ناجيان شوش

154

پل طافاب انديمشك

155

پلهاي اروندكنار شامل : پلهاي دائر‏، مخزوم ، قصر‏،‏ داراچه ‏،‏ حد ‏، معاتيچ

156

پلهاي جاده استانداري ‏در دشت آزادگان و دهستان سعيديه ، مطالعات مرحله اول

157

پلهاي جاده استانداري در دشت آزادگان و دهستان سعيديه ، مطالعات مرحله دوم

158

پيش شناسايي پروژه كهنك

159

پيش نويس مطالعات اجتماعي اقتصادي تعاونيهاي صيادي استان خوزستان

160

پيشنهاد فني ايستگاه پمپاژ آبگيري از رودخانه دز ، پروژه پرورش ماهيان سردآبي شهداي دزفول

161

پيشنهاد فني ايستگاه پمپاژ آبگيري از رودخانه دز پروژه پرورش ماهيان سردآبي شهداي انديمشك

162

پيشنهاد فني ايستگاه پمپاژ آبگيري از رودخانه دز پروژه پرورش ماهيان سردآبي شهداي انديمشك

163

پيشنهاد فني ايستگاه پمپاژ آبگيري از رودخانه دز پروژه پرورش ماهيان سردآبي شهداي انديمشك

164

پيشنهاد فني ايستگاه پمپاژ آبگيري از رودخانه دز پروژه پرورش ماهيان سردآبي شهداي انديمشك

165

پيشنهاد فني ايستگاه پمپاژ آبگيري از رودخانه دز پروژه پرورش ماهيان سردآبي شهداي انديمشك

166

پيشنهاد فني ايستگاه پمپاژ آبگيري از رودخانه دز پروژه پرورش ماهيان سردآبي شهداي دزفول

167

پيشنهاد فني ايستگاه پمپاژ آبگيري از رودخانه دز پروژه پرورش ماهيان سردآبي شهداي دزفول

168

پيشنهاد فني خريد پمپهاي پروژه آزادگان

169

تاسيسات آب مشروب روستاهاي منطقه زيلائي ‏-‏ مطالعات مرحله اول

170

تاسيسات انحراف آب موقت رودخانه بهمنشير، مطالعات مرحله دوم

171

تامين آب اراضي دره انجيرك بهبهان ‏،‏ مطالعات مرحله اول

172

تامين آب اراضي منطقه كندك ، مطالعات مرحله شناخت

173

تامين آب دراز مدت ايلام ( سد چم گردلان ) ؛ مطالعات مرحله اول

174

تامين آب كشاورزي مجاور شط ميانگران ايذه ، مطالعات مرحله اول

175

تامين آب كشت و صنعت شمال خرمشهر ، مطالعات مرحله دوم ‏-‏ اسناد مناقصه

176

تامين آب مشروب روستاهاي بخش سوق شهرستان كهگيلويه ‏، مطالعات مرحله اول

177

تامين آب مشروب روستاهاي بيدبلند بهبهان ، مطالعات مرحله اول

178

تامين آب مشروب روستاهاي جزيره مينو، شهرستان خرمشهر ، مطالعات مرحله دوم

179

تامين آب مشروب روستاهاي جزيره مينو، شهرستان خرمشهر، مطالعات مرحله اول

180

تامين آب مشروب روستاهاي چين و لوداب ، مطالعات مرحله اول

181

تامين آب مشروب روستاهاي چين و لوداب ، مطالعات مرحله دوم

182

تامين آب مشروب روستاهاي دهستان بوزي شادگان ، مطالعات مرحله اول

183

تامين آب مشروب روستاهاي دهستان بوزي شادگان ، مطالعات مرحله دوم

184

تامين آب مشروب روستاهاي دهستان دودانگه بهبهان ، مطالعات مرحله اول و دوم

185

تامين آب مشروب روستاهاي قلعه تل باغملك ، مطالعات مرحله اول

186

تامين آب مشروب روستاهاي قلعه تل باغملك ، مطالعات مرحله دوم

187

تامين آب مشروب روستاهاي قلعه كعبي بهبهان ، مطالعات مرحله اول

188

تامين آب مشروب روستاهاي قلعه كعبي بهبهان ‏،‏ مطالعات مرحله دوم

189

تامين آب مشروب روستاهاي مسير اهواز،ماهشهر، رامهرمز ‏، مطالعات مرحله اول

190

تامين آب مشروب روستاهاي مسيرالباجي تا عبدالخان ‏، مطالعات مرحله اول

191

تامين آب مشروب روستاهاي مسيراهواز، ماهشهر، رامهرمز‏، مطالعات مرحله اول

192

تامين آب مشروب روستاهاي مناطق بازسازي ( دشت آزادگان، شوش، خرمشهر) ‏، مطالعات مرحله شناخت

193

تامين آب مشروب روستاهاي مهدي آباد شوشتر،‏ مطالعات مرحله اول

194

تامين آب مشروب روستاهاي ميداود شهرستان باغملك ، مرحله دوم

195

تامين آب مشروب روستاهاي ميداود شهرستان باغملك ، مطالعات مرحله اول

196

تامين آب مشروب روستاهاي نوار مرزي گنبد كاووس ‏-‏ مطالعات مرحله اول

197

تامين آب مشروب روستاي غيزانيه بزرگ (شبكه توزيع) شهرستان اهواز ، مطالعات مرحله اول

198

تامين آب مشروب روستاي غيزانيه بزرگ (شبكه توزيع) شهرستان اهواز ، مطالعات مرحله دوم

199

تامين آب و آبياري كمربند سبز غرب شهر اهواز ، مطالعات مرحله اول

200

تامين آب و آبياري كمربند سبز غرب شهر اهواز ، مطالعات مرحله دوم

201

تامين آب و احداث شبكه هاي آبياري و زهكشي دشت هنديجان ‏-‏ شناخت و مرحله اول

202

تامين آب و شبكه آبياري و زهكشي سطحي و زيرزميني تعاوني هاي ايثارگران

203

تامين و انتقال آب آبياري دشتهاي هاركله و لالي ، مطالعات مرحله اول

204

تامين و انتقال آب آبياري دشتهاي هاركله و لالي ‏،‏ مطالعات مرحله شناخت ‏

205

تامين و انتقال آب خرمشهر

206

تجزيه و تحليل منطقه اي سيلابهاي رودخانه هاي واقع در حوضه آبريز خليج فارس

207

تحقيقات مكانيك خاك پي سازي و مقاومت مصالح پل پنجم كارون اهواز

208

تحقيقات و مطالعات مكانيك خاك درمحل شهرداري اروندكنار ‏-‏  آبادان

209

تحليل رگبار ايستگاههاي باران سنج ثبات

210

تعيين پارامترهاي فيزيكي و شيميائي رودخانه زهره بمنظورپرورش ميگو

211

تعيين حريم و بستر رودخانه كرخه

212

تعيين حريم و بستر رودخانه هاي استان (دز، بالارود، جراحي) ، مطالعات مرحله اول

213

تعيين حريم و بستر رودخانه هاي استان (دز،‌ زهره ، كهنك) ، مطالعات مرحله اول

214

تعيين حريم و بستر رودخانه هاي خيرآباد و هنديجان

215

تعيين شيب طولي ‏-‏ عمق آب ‏-‏ سرعت آب و دبي كانالهاي پيش ساخته

216

تقسيم بندي و كدگذاري حوزه هاي آبريز و محدوده هاي مطالعاتي در سطح كشور

217

تكثير ميگوي چوئبده آبادان ؛ مطالعات مرحله دوم

218

تكثير و پرورش ماهي استان خوزستان

219

تكثيرو پرورش ماهي بيوض

220

تكميلي عمليات حفاري و آزمايشگاهي طرح آبياري و زهكشي شمال جزيره

221

تلمبه خانه هاي انديمشك و دزفول جهت پرورش ماهي

222

توسعه استخرهاي پرورش ماهي  2000هكتاري اراضي شمال خرمشهر (شهيد احمديان ) ، مطالعات مرحله اول

223

تهيه عكس هاي ماهواره اي  نقشه هاي  1:50000منطقه هورالعظيم

224

تهيه نقشه  1/2000كاداستر منطقه رامهرمز بلوك 5

225

تهيه نقشه هاي گستره سيل سيستم هنديجان

226

جاده روستايي آب مورد به دليتا در استان كهگيلويه و بويراحمد

227

جاده مارگون ‏به‏ زيلائي ، مطالعات مرحله اول

228

جداول تغيير مقادير قرارداد مطالعات ژئوتكنيك طرح ساماندهي هورالعظيم

229

جلوگيري ازفرسايش دژها و جاده هاي مجاورآب

230

جمع آوري فاضلاب و آب باران مجموعه ماهشهر ‏-‏ مطالعات مرحله اول

231

جمع آوري و استفاده از زه آبهاي شبكه هاي آبياري و زهكشي شرق و غرب كارون و كرخه سفلي، مطالعات مرحله شناخت

232

جنگل كاري شيردم

233

چاههاي عميق آب مناطق بهبهان و رامهرمز

234

چكيده نتايج مطالعات فاز (1) شركت تعاوني توليد روستائي چم گلك

235

حريم و بستريابي رودخانه هاي داخلي استان اردبيل

236

حريم يابي رودخانه كهنك

237

حفاظت از ساحل رودخانه هلايجان ايذه ، مطالعات مرحله اول

238

حفاظت ازروستاها و اراضي كشاورزي غرب و شرق رودخانه دز در مقابل سيل

239

حفاظت ازساحل رودخانه هلايجان ايذه ‏، مطالعات مرحله دوم

240

حفاظت رامشير از سيلاب رودخانه جراحي ، مطالعات مرحله دوم

241

حفاظت رامشيراز سيلاب رودخانه جراحي ، مطالعات مرحله اول

242

حفاظت ساحل رودخانه زهره در محدوده سردشت زيدون ، مطالعات مرحله اول

243

حفاظت ساحل رودخانه زهره در محدوده سردشت زيدون ، مطالعات مرحله دوم

244

حفاظت ساحل رودخانه كارون در محدوده روستاي بهر ، مطالعات مرحله دوم

245

حفاظت ساحل رودخانه كارون در محدوده روستاي بهر، مطالعات مرحله اول

246

حفاظت ساحل رودخانه كارون در محدوده روستاي بهر، مطالعات مرحله اول

247

حفاظت ساحل رودخانه كارون در منطقه چنيبه ،‏ مطالعات مرحله دوم

248

حفاظت ساحل رودخانه كرخه در محدوده شهر الوان ، مطالعات مرحله اول

249

حفاظت ساحل رودخانه كرخه در محدوده شهر الوان ، مطالعات مرحله دوم

250

حفاظت ساحلي پارك ساحلي رودخانه بشار در محدوده شهر ياسوج (بند انحرافي - پل) ، مطالعات مرحله دوم

251

حفر گمانه اكتشافي در محدوده روستاي كفشكنان

252

حوضه آبريز رودخانه دز

253

حوضه آبريز رودخانه كارون  ‏-‏    نشريه شماره  6

254

حوضه آبريز رودخانه كارون  ‏-‏    نشريه شماره  7

255

خدمات نقشه برداري پروژه تامين آب اراضي شرق رودخانه گرگر

256

خدمات نقشه برداري دشت مياناب شوشتربه مقياس 1/5000‏

257

خدمات نقشه برداري سازه هاي ناحيه عمراني  4دشت آزادگان ‏

258

خدمات نقشه برداري طرح تنظيم مجدد آب در پايين دست نيروگاه دوم سد شهید عباسپور

259

خدمات نقشه برداري طرح كاداستر كوثر ، واحد عمراني  1‏

260

خدمات نقشه برداري كاداستر رامهرمز 

261

خدمات نقشه برداري كانالها و زهكشهاي دشت رامهرمز

262

خدمات نقشه برداري منطقه دشت آزادگان ‏-‏ دشت عباس

263

خدمات نقشه برداري و مقاطع عرضي رودخانه زهره بعداز سدانحرافي هنديجان

264

خلاصه گزارش مرحله گزينه يابي  ‏-‏ جهت ارائه به كارگاه تخصصي اصلي ( دوم )

265

خلاصه گزارش مرحله گزينه يابي  ‏-‏ جهت ارائه به كارگاه تخصصي اصلي ( دوم )

266

خلاصه وضعيت مطالعه و بهره برداري از آبهاي زيرزميني خوزستان تا سال 1379

267

خلاصه وضعيت مطالعه و بهره برداري از آبهاي زيرزميني خوزستان تا سال 1380

268

خيابانهاي ساحلي و كناره هاي كارون

269

دامپروري طرح شهيد رجايي ‏-‏ وضع موجود  1365

270

درمورد موضوع بارگيري و حمل و تسطيح خاكهاي مازاد

271

دستورالعمل تهيه گزارش پيشرفت ماهانه پروژه ها

272

دستوركار و صورت وضعيت  سيلاب

273

دفترچه محاسبات پروژه پل پنجم

274

دفترچه محاسبات دريچه كشوئي sluice way

275

دفترچه محاسبات دريچه هاي كانال بين النهرين ( حضرت ابوالفضل )

276

دفترچه محاسبات دريچه هاي يكطرفه آبراهه سد شهيد سليمي

277

دفترچه محاسبات مخزن مكش پمپهاي تصفيه خانه سربندر

278

ديوار ساحلي شهر الوان

279

راه فرعي مارجان ‏-‏ هفت چشمه ( ياسوج ) ‏-‏ مطالعات مرحله اول

280

راهنماي مطالعات و بررسي هاي طرح مجتمع دامداري و كشتارگاه صنعتي منطقه

281

روشهاي كاربردي جهت تعيين معادن شن و ماسه رودخانه اي و نحوه برداشت آنها

282

زمين شناسي مهندسي مناطق جنگي جنوب

283

زهكشي جزيره آبادان

284

زيست بوم درون كوچ باغملك

285

ژئوتكنيك ايستگاه پمپاژ و خط انتقال شبكه آبياري و زهكشي جفير

286

ژئوشيمي خشت هاي قديمي منطقه هفت تپه معبد چغازنبيل  ‏-‏ گزارش شماره 9

287

ساختمان اداري جهاد سازندگي

288

ساختمان شهركهاي صنعتي اهواز

289

ساده سازي شبكه هاي درجه    4آبياري و زهكشي ‏-‏ مطالعات مرحله دوم

290

سازه كنترل دبي رودخانه هاي هوفل و نيسان ، مطالعات مرحله اول

291

سازه كنترل دبي رودخانه هاي هوفل و نيسان ، مطالعات مرحله دوم

292

ساماندهي آبراهه كارون ‏-‏ مطالعات مرحله اول

293

ساماندهي اراضي حاشيه رودخانه هاي شطيط و گرگر ؛ گزارش توجيهي

294

ساماندهي تالاب هورالعظيم ،‏ مطالعات مرحله اول

295

ساماندهي جزيره آبادان

296

ساماندهي رودخانه بالارود (بمنظور حفاظت سيفون معكوس دز) ، مطالعات مرحله اول ‏

297

ساماندهي رودخانه خوردورق ‏،‏ مطالعات مرحله اول

298

ساماندهي رودخانه خوردورق ، مطالعات مرحله دوم

299

ساماندهي رودخانه كارون در محدوده شهر اهواز ، مطالعات مرحله دوم

300

ساماندهي رودخانه كارون در محدوده شهر اهواز؛ مطالعات مرحله دوم

301

ساماندهي رودخانه كارون در محدوده شهراهواز‏-‏ مطالعات مرحله اول

302

ساماندهي روستاهاي پراكنده شهرستان باغملك

303

ساماندهي سيستم رودخانه كارون ‏-‏ مطالعات مرحله اول

304

ساماندهي مسيل بحره

305

ساماندهي و لايروبي رودخانه بهمنشير  ‏-‏  مطالعات مرحله اول

306

ساماندهي هورالعظيم

307

ساماندهي هورالعظيم ، مطالعات مرحله سوم

308

سد آغاجاري ‏-‏ اميديه ، مطالعات مرحله اول

309

سد جره رامهرمز ‏؛ مطالعات مرحله دوم

310

سد خاكي شوي ؛ مطالعات فاز دوم

311

سد سردشت ، مطالعات مرحله اول

312

سد فجر رامهرمز، مطالعات مرحله دوم

313

سد مخزني دره مورد باغملك

314

سد مخزني كرخه ‏-‏ مطالعات مرحله اول

315

سنتز طرحهاي جامع كشاورزي خوزستان

316

شبكه   آبياري  و زهكشي  دشت  آزادگان  -  ناحيه  عمراني  4  

317

شبكه آبياري 84 هزار هكتار مزارع نيشكر

318

شبكه آبياري و زهكشي اراضي شعيبه ،طرح مقدماتي ‏-‏ مطالعات مرحله اول

319

شبكه آبياري و زهكشي حميديه سمت چپ كرخه نور‏-‏ طرح شهيد بهشتي

320

شبكه آبياري و زهكشي درجه 3 ناحيه عمراني سه دشت آزادگان (واحد عمراني بني نعامه)، مطالعات مرحله دوم

321

شبكه آبياري و زهكشي درجه 3 ناحيه عمراني سه دشت آزادگان (واحد عمراني دغاغله) ، مطالعات مرحله دوم

322

شبكه آبياري و زهكشي درجه 3 ناحيه عمراني سه دشت آزادگان (واحد عمراني سعدون)، مطالعات مرحله دوم

323

شبكه آبياري و زهكشي درجه 3 ناحيه عمراني سه دشت آزادگان (واحد عمراني معرض) ، مطالعات مرحله دوم

324

شبكه آبياري و زهكشي درجه 3 ناحيه عمراني سه دشت آزادگان (واحد عمراني نهيرات) ، مطالعات مرحله دوم

325

شبكه آبياري و زهكشي رامهرمز سمت چپ رودخانه ا..‏-‏ مطالعات مرحله دوم

326

شبكه آبياري و زهكشي سطحي    4و زهكشي زيرزميني منطقه قدس

327

شبكه آبياري و زهكشي سمت چپ كرخه كور ( نور )

328

شبكه آبياري و زهكشي طرح اراضي كشت و صنعت شمال خرمشهر‏-‏ مطالعات اول و دوم

329

شبكه آبياري و زهكشي قلعه لور انديمشك ، مطالعات مرحله اول

330

شبكه آبياري و زهكشي ناحيه عمراني  1‏-‏ واحد عطابيه

331

شبكه آبياري و زهكشي ناحيه عمراني سه دشت آزادگان ، مطالعات مرحله دوم

332

شبكه آبياري و زهكشي ناحيه عمراني سه دشت آزادگان ؛ مطالعات مرحله اول

333

شبكه آبياري و زهكشي واحد كشت و صنعت دعبل خزاعي ،مطالعات مرحله دوم 1373

334

شبكه آبياري وزهكشي اراضي حاشيه طرح شهيدچمران ( مطالعات مرحله اول ودوم )

335

شبكه اصلي آبياري و زهكشي مياناب (اراضي آبخورنهرداريون )‏-‏ مطالعات مرحله دوم

336

شبكه جمع آوري، دفع و تصفيه فاضلاب شهر ميانرود ، مطالعات مرحله توجيهي

337

شبكه هاي جمع آوري و تصفيه خانه فاضلاب شوشتر ‏-‏ مطالعات مرحله دوم

338

شرح خدمات تيپ ‏-‏ طرح آبرساني ( عمليات ژئوتكنيك و مكانيك خاك )

339

شرح خدمات كشتارگاه صنعتي مدرن

340

شرح خدمات مطالعات نيمه تفصيلي كانون توسعه

341

شرح مطالعات سيستماتيك آبهاي زيرزميني

342

شناخت كشاورزي منطقه

343

شناسايي مكانهاي مناسب احداث مزارع پرورش ماهيان سردآبي درشهرستان باغملك، مطالعات مرحله شناخت

344

شناسايي مكانهاي مناسب پرورش ميگوي هنديجان ، مطالعات مرحله شناخت

345

شهرك دامپروري ايذه ، مطالعات مرحله اول

346

شهرك دامپروري رامهرمز ، مطالعات مرحله دوم

347

شهرك دامپروري شهرستان ايذه ‏، مطالعات مرحله اول

348

صورت وضعيت پيمان بين شركت توسعه نيشكر و گسترش كارآب

349

ضرورت اجراي كامل طرح تامين آب وآبياري جزيره آبادان

350

طراحي استخرهاي پرورشي ماهيان گرم آبي

351

طراحي سازه هاي آبي و سيستم انتقال آب مجتمع پرورش ماهيان سردآبي الغديرساوه ‏

352

طراحي سازه هاي آبي و سيستم انتقال آب مجتمع پرورش ماهيان سردآبي سادات حسيني ‏، مطالعات مرحله اول

353

طراحي سازه هاي آبي و سيستم انتقال آب مجتمع پرورش ميگوي شرق رودخانه زهره ، مطالعات مرحله اول

354

طراحي سازه هاي آبي و سيستم هاي انتقال آب پرورش ماهيان سردآبي مال آقا ،‌ مطالعات مرحله اول

355

طراحي سازه هاي آبي و سيستم هاي انتقال آب پرورش ماهيان سردآبي ناياب ،‏ مطالعات مرحله اول

356

طراحي سازه هاي آبي و سيستم هاي انتقال آب مجتمع پرورش ماهيان سردآبي غريبيا، مطالعات مرحله اول

357

طراحي سازه هاي آبي و سيستم هاي انتقال آب مجتمع پرورش ماهيان سردآبي گتوند، مطالعات مرحله اول

358

طراحي سازه هاي آبي و سيستم هاي انتقال آب مجتمع پرورش ماهيان سردآبي ناياب ‏، مطالعات مرحله اول

359

طراحي سازه هاي آبي و سيستم هاي انتقال آب مجتمع پرورش ماهيان سردآبي هزار هكتاري شهداي مسجدسليمان (سربازار)

360

طراحي سازه هاي آبي و سيستمهاي انتقال آب مجتمع 1000 تني پرورش ماهيان سردآبي شهداي انديمشك 

361

طراحي سازه هاي آبي و سيستمهاي انتقال آب مجتمع 1000 تني پرورش ماهيان سردآبي شهداي دزفول

362

طراحي سازه هاي آبي و سيستمهاي انتقال آب مجتمع 500 تني پرورش ماهيان سردآبي فيروزآباد اليگودرز

363

طراحي سازه هاي آبي و سيستمهاي انتقال آب مجتمع پرورش ماهيان سردآبي سادات حسيني ، مطالعات مرحله اول

364

طراحي سازه هاي آبي و سيستمهاي انتقال آب مجتمع پرورش ماهيان سردآبي گتوند ، مطالعات مرحله اول

365

طراحي سازه هاي آبي وسيستم انتقال آب مجتمع پرورش ماهي چوئبده آبادان ، مطالعات مرحله اول

366

طراحي سيستمهاي آبي و سيستمهاي انتقال آب مجتمع  1000تني پرورش ماهيان سردآبي شهداي دزفول

367

طراحي مزارع پرورش ماهي 1000 هكتاري دشت آزادگان ، مطالعات مرحله دوم

368

طراحي مزارع پرورش ماهي 1000هكتاري دشت آزادگان ، مطالعات مرحله اول

369

طرح  جامع احيا و توسعه كشاورزي و دامپروري حوزه مارون و  جراحي

370

طرح آبخيزداري (كنترل سيلاب) منطقه تشان بهبهان

371

طرح آبخيزداري كنترل سيلاب و حفاظت خاك حوزه اعلا ( شهرستان باغملك) - مرحله توجيهي

372

طرح اجرائي حفاظت خاك و آبخيزداري مسجد سليمان

373

طرح اجرايي حوزه آبخيز كوه ميش داغ (جهت حفاظت از جاده شهيد صالحي)

374

طرح اجرايي خيابانهاي روستاي تركالكي

375

طرح اجرايي خيابانهاي روستاي جايزان

376

طرح احداث كانون توسعه شعيبيه شوشتر ، مطالعات مرحله دوم

377

طرح انتقال آب از حوضه سيروان ، مطالعات شناخت

378

طرح بهينه سازي تخصيص منابع آب كرخه

379

طرح پرورش ماهي شهداي قصر شيرين ، مطالعات مرحله اول

380

طرح پرورش ماهيان سردآبي شهداي انديمشك

381

طرح پرورش ماهيان سردآبي شهداي دزفول

382

طرح پيشگيري از سيل منطقه شمال جاده رامهرمز- بهبهان

383

طرح تالوگ ، مطالعات مرحله شناخت

384

طرح تامين آب و آبياري اراضي لاسبيد بهبهان ؛ اسناد پيمان

385

طرح تصفيه خانه فاضلاب شهرك صنعتي آبادان

386

طرح توسعه نيشكر و صنايع جانبي ، جداره زهكش ( KMD- R)

387

طرح جامع آب كشور ‏-‏ بررسيهاي زمين شناسي مهندسي و توپوگرافي

388

طرح جامع آب كشور ‏-‏ حوزه آبريز رودخانه هاي مرزي ( ايران و عراق )

389

طرح جامع آب كشور ‏-‏ حوزه آبريز زهره

390

طرح جامع آب كشور ‏-‏ شناخت اقليمي ايران

391

طرح جامع آب كشور ‏-‏ منابع آبهاي زيرزميني حوزه هاي آبريز مرزي مارون ،زهره

392

طرح جامع آب كشور حوزه آبريز كرخه

393

طرح جامع آبخيزداري سد مارون

394

طرح جامع توسعه و عمران مناطق روستايي شهرستان باغملك

395

طرح جامع سيروان

396

طرح جامع شهر اروندكنار

397

طرح جامع كشاورزي حوزه مياني كارون ‏-‏ جلد دوم منابع طبيعي (پيوست 2)

398

طرح جامع كشاورزي دز‏-‏ كارون

399

طرح جامع مرتعداري ماهور پشت بند ممسني استان فارس

400

طرح خلف آباد

401

طرح ساماندهي اراضي گردشگري روستاي مال آقا ؛ مطالعات مرحله اول

402

طرح ساماندهي رودخانه دره رود

403

طرح سد مخزني كرخه ‏-‏ اسناد پيمان ‏-‏ احداث گالري انحراف آب

404

طرح سد مخزني و شبكه آبياري گيوي (مطالعات طرح مقدماتي)

405

طرح سد مخزني و شبكه آبياري و زهكشي عمارت ، مطالعات طرح مقدماتي

406

طرح سد و نيروگاه كارون سه

407

طرح سدهاي پيشين و باهوكلات و تاسيسات وابسته

408

طرح سدهاي خاكي گل بلاغ و اوريه ، مطالعات مرحله اول

409

طرح سدهاي مخزني و شبكه هاي آبياري و زهكشي چم آب و چوار ايلام ؛ مطالعات مرحله يكم - شناخت

410

طرح شبكه آبياري و زهكشي كوثر(ابنيه فني)

411

طرح شهيد باكري

412

طرح فاضلاب شهر رامهرمز

413

طرح فني توجيهي پرورش ميگو

414

طرح كشت و صنعت دعبل خزاعي ؛ مطالعات مرحله اول

415

طرح كشت و صنعت دعبل خزاعي ؛ مطالعات مرحله دوم

416

طرح كشت و صنعت نيشكر دعبل خزاعي

417

طرح كنترل سيلاب رودخانه هاي خوزستان

418

طرح هادي باغ ملك مرحله اول

419

طرحهاي اجرائي اراضي حميديه و فرح آباد ‏-‏ مطالعات مرحله اول و دوم

420

علل تغيير مقادير عمليات اجرايي پيمان اول و الحاقيه آن

421

عمليات بازسازي و اصلاح نخيلات بهمنشير در جزيره آبادان ، مطالعات مرحله اول

422

عمليات حفاري ژئوتكنيك پروژه جزيره مجنون ( اهواز )

423

عمليات ژئوتكنيك طرح سد دره انجيرك ‏-‏ بهبهان

424

قرارداد تهيه نقشه 1/2000 از اراضي روستاهاي صفحه 1 و 2

425

قرارداد تهيه نقشه 1/2000 تاكئومتري ناحيه عمراني 4 دشت آزادگان

426

قرارداد نظارت برانجام عمليات ژئوتكنيك مطالعات ساماندهي مصالح شن و ماسه در بستر رودخانه كهنك

427

كارهاي انجام شده   CPMو رفع كمبود هاي واحد نظارت ‏-‏ واحد دعبل

428

كنترل سيلاب رودخانه كرخه در محدوده دشت آزادگان ، مطالعات مرحله اول

429

كنترل سيلاب رودخانه كرخه در محدوده شاكريه ، مطالعات مرحله دوم

430

گزارش امكان يابي پرورش ماهيان گرم آبي در كانال سيلاب بر رامشير

431

لايروبي رودخانه كرخه ، بازه عمه ‏-‏ مچريه ، مطالعات مرحله دوم

432

مرحله سوم نظارت برعمليات اجرائي واحد كشت و صنعت دعبل خزائي

433

مركز تكثير و پرورش بچه ماهي شوش

434

مركز تكثير و پرورش ماهيان سردآبي شيوند ايذه ، مطالعات مرحله اول

435

مركز تكثير و پرورش ماهيان سردآبي شيوند ايذه ، مطالعات مرحله دوم

436

مطالعات جاده گدارلندربه سد شهيد عباسپور

437

مطالعات زمین شناسی دشت گلگير

438

مطالعات ژئوتكنيك ساماندهي هورالعظيم

439

مطالعات نيمه تفصيلي كانون توسعه دره بازار بهبهان

440

مطالعات نيمه تفصيلي كانون توسعه عشايري غرب كرخه ‏

441

نظارت بر عمليات ژئوتكنيك پرورش ماهيان سردآبي شهداي انديمشك

442

نظارت بر عمليات ژئوتكنيك پرورش ماهيان سردآبي شهداي دزفول

443

نظارت بر عمليات ژئوتكنيك شبكه اصلي آبياري و زهكشي ناحيه عمراني چهار دشت آزادگان ، مطالعات مرحله اول

444

نقشه برداري  توپوگرافي  اراضي  حاشيه  كارون  از بند قير تا اهواز

445

نقشه برداري 1/2000 اراضي روستاهاي زاويه و سيل بند زاويه دزفول

446

نقشه برداري توپوگرافي سواحل رودخانه كارون در محدوده شهري

447

نقشه برداري كاداستر اراضي سبيلي دزفول - مرحله اول

448

نقشه برداري مقاطع رودخانه اعلاء

449

نقشه برداري مقاطع عرضي رودخانه زهره منطقه زيدون

450

نقشه برداري ورودي مسجد سليمان محدوده فرمانداري

451

نقشه هاي تكميلي  1:2500تاكئومتري بنه باشت بهبهان

452

نيروگاه برق آبي شيوند ايذه ، مطالعات مرحله اول